Hvem svindler hvem

Dagens artikkel i Adresseavisen må våre tidenes nedtur for Demokratene i Norge. Det kommer klart fram at Demokratene er ett lovlig registrert politisk organisasjon som, i henhold til Partiregisterets sitt vedtak, er ett konkurrerende parti til Demokratene i Norge.

Det som også er slående er at det fremgår av artikkelen at de bruker vårt navn i sitt partiprogram hele 800 ganger! Svaret fra Kristian Kahrs er at han mener han personlig kan redigere partiprogrammet til Demokratene i Norge. Spørsmålet er om ett sentralstyremedlem i Demokratene i Norge kan gå inn å redigere ett landsmøte vedtatt partiprogram. Vi som kjenner partiet vet at alt er mulig i Demokratene i Norge.

24 juli i år tilskrev vi Demokratene i Norge sin sentrale ledelse hvor vi krevde at de umiddelbart skulle opphøre å bruke vårt navn. Det brevet ignorerte de, Resultatet av dette ser vi i dag. Vårt navn som er lovlig registrert i Brønnøysund brukes i alle sammenhenger av Demokratene i Norge. Dette er etter vår oppfattelse ID tyveri og svindel, og ulovlig.

Det er ikke bare i partiprogram vårt navn er brukt. Sentrale personer, inkludert Kristian Kahrs som i kjent stil projiserer ut egen adferd på oss, omtaler seg konsekvent som Demokratene i sin video lagt ut i sosiale medier.

Komiske Kahrs mener vi i Demokratene omtaler oss som Demokratene i Norge. Det har vi aldri gjort. Vi har hverken i tekst, materiale eller på annen måte uttalt at vi er Demokratene i Norge.

I intervjuet fremgår det at vi er ett politisk parti som heter Demokratene. Det skal påpekes at vi aldri har uttalt at vi står i Partiregisteret, men har ett vedtak fra Partiregisteret hvor det fremgår at vi er ett konkurrerende parti. Vi er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysund. Vi skriver i vårt opprop med vårt navn. Demokratene i Norge er ikke nevnt med ord eller på en annen måte. Så hvordan Kahrs kan hevde at vi utgir seg for Demokratene i Norge sier mest om hans kaotiske indre, og lite om oss.

Som en lovlig organisasjon har vi også ytringsfrihet. Flere organisasjoner har lang tradisjon i å gi tilslutning til ett eller flere politiske partier under valg. Vi vil derfor fortsette vår kampanje med uforminsket styrke frem til valgdagen 11.september.

At velgere er forvirret er kanskje ikke så merkelig når Demokratene i Norge omtaler seg i alle sammenhenger som Demokratene! Hvorfor bruker ikke Demokratene i Norge sitt eget navn? Dette er manglende forståelse for varemerkebygging da de mistet rettighetene til å bruke navnet Demokratene i 2010. Det navnet ble frigjort i 2016. Da tok vi navnet. Forøvrig er diskusjonen underlig da Venstre og Sosialistisk Venstre har større navnelikhet enn Demokratene i Norge og Demokratene.

Hvem er svindlere er ett meget godt spørsmål. Det er definitivt ikke Demokratene, men de som utgir seg som Demokratene. Hvem de er, er nå fastslått i dagens artikkel i Adresseavisa.

Legg igjen en kommentar