Misbruk av vårt navn Demokratene

Vi opplever til tross for skriftelig henvendelse til ledelsen i Demokratene i Norge at vårt
parti sitt navn brukes av Demokratene i Norge. Vi sendte en skarp note der det klart ble
uttalt at Demokratene er registrert i Brønnøysundregisteret. Demokratene i henhold til
Partiregisteret og PLN er ett politisk parti. Vi har vedtekter som skiller seg fra Demokratene
i Norge og vi har ett sosialkonservativt program som også skiller seg fra Demokratene i
Norge.

Det juridiske navnet Demokratene er ikke lenger fritt å bruke som politisk navn i Norge.
Det eies av organisasjonummer: 818104022 Likevel brukes vårt navn i enhver
sammenheng enten det er i sosiale medier, nyhetsmedier, på deres egen hjemmeside,
som utrolig nok har vårt navn Demokratene!

At de ikke finner denne oppførselen problematisk, men åpenbart stjeler vårt navn som
simple tjuvradder, forteller oss alle hvorfor dette partiet i 15 år har ligget og vaket på
0.01%. Vi har ikke fått svar på vår henvendelse naturlig nok. For Demokratene i Norge er
kjent for å ta seg til rette. Sette seg over lov og orden og ble også anmeldt for grov
økonomisk kriminalitet i 2016 av det uavhengige forvaltningsorganet PLN.

Vi vil selvfølgelig forfølge dette videre. Vi vil også be de som leser dette å følge oss på
Twitter der vi har nå over 110 000 visninger og 3000 profilbesøk siste 14 dager.

Legg igjen en kommentar