Politireformen

Demokratene er for et sterkt og stabilt voldsmonopol. Vi er derfor imot Politireformen som innebærer at Norge kun får 12 politidistrikt, og 126 tjenestesteder legges ned. Det er en feilslått strategi å fjerne nærpolitiet, som er viktig for å redusere kriminalitet og øke oppklaringsprosent. Vi ønsker å skape trygghet i lokalsamfunn, og vil derfor ha like mange tjenestesteder det var tidligere.

Politiet er blitt sterkt svekket og byråkratisert etter at Politidirektoratet ble opprettet, slik at antall anmeldelser henlegges. Demokratene er for å legge ned Politidirektoratet som er opprettet for å skape større avstand mellom folket og politiet, og gå for nærpoliti som er aktivt til stede.

Kriminalitet skaper utrygghet. Demokratene vil bekjempe og forebygge kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Ofre for alvorlig kriminalitet og pårørende må ivaretas. Tryggheten i samfunnet skal være et offentlig ansvar. Kriminalpolitikken må derfor forebygge bedre, oppklare mer, og reagere og rehabilitere mer effektivt. Forebygging er grunnlaget for gode samfunn og gode liv for enkeltmenneskene. Vi trenger alles innsats, fra enkeltmennesker til frivillige organisasjoner, skoler, private og offentlige aktører, sammen med innsatsen fra politiet. Vi vil føre en kriminalpolitikk som er tøff mot gjengangere og organiserte kriminelle, og ha gode og effektive rehabiliteringstilbud for dem som ønsker seg tilbake til samfunnet. Rask straffereaksjon mot lovbrytere er avgjørende.

Legg igjen en kommentar