Særinteresser

Politikere har klart å kapre landet for å bruke det til å fremme sine egne ideologiske og økonomiske særinteresser. Snedige nettverk mellom ulike maktgrupper, og de sterke båndene mellom media, akademiske institusjoner og kapitalinteresser, har bidratt til denne suksessen. Statsapparatet lever sitt eget liv og offentlig sektor vokser vilt utover sine saksområder. Vi vil derfor holde de statlige organene innenfor rammen av sine oppdrag, og minne staten om dens kjerneoppgaver.

Etter inngåelsen av Schengen-avtalen (1985), har drivkraften fra en liten mektig ledergruppe vært å la EØS-avtalen ese utover fra en økonomisk, til en politisk union. Derfor er ikke lenger folkesuvereniteten grunnlaget for landets styring, men det har utviklet seg til et skygge demokrati.

Det har dannet seg en politisk klasse av yrkespolitikere hvor interessen dreier seg makt, status og materielle fordeler. De kontrollerer den politiske debatt og store deler av politisk relevant informasjon som når borgerne. Bare folket kan reise seg og forandre dette.

Legg igjen en kommentar