Streng innvandringspolitikk

Ingen som kommer til Norge skal ha krav på å få utbetalt pengebeløp eller bli tildelt leilighet som det offentlige må betale for. Ingen utenlandske overnasjonale organer skal ha adgang til å pålegge Norge slike forpliktelser.

Alle asylsøkere som kommer til Norge skal plasseres i lukkede mottak inntil sikker identitet er etablert. Dersom de selv har ødelagt sine identifikasjonsdokumenter må de være behjelpelig med å etablere sikker identitet. Dette gjelder også såkalte enslige yngre asylsøkere. Dersom dette ikke skjer, skal de nektes opphold i Norge og sendes ut av landet umiddelbart. Dersom asylsøkere nekter å returnere til opprinnelseslandet, skal de plasseres i leire som Norge, gjerne sammen med andre land, oppretter utenlands. Fortrinnsvis land i Afrika eller Asia.

De som blir innvilget lovlig opphold må gjennomgå kurs for å lære norsk, kursing i norsk kultur, samfunn og demokratiske verdier. Dette er nødvendig for å bli assimilert i det norske samfunnet.

Det skal ikke være mulig å etablere asylmottak i en kommune mot befolkningens ønske. Staten skal derfor ikke tilsidesette kommunenes selvråderett, og tvinge de til å bosette utlendinger mot deres vilje.