Styrke indre sikkerhet

Norge er sterkt engasjert i kampen mot terrorisme. Den kan kun vinnes ved å ta i bruk et bredt sett av virkemidler, både politiske, humanitære, økonomiske, juridiske og militære. Demokratene vil bekjempe terror med en bred strategi, hvor kamp mot fattigdom og urettferdighet er en viktig del. På kort sikt er det viktig å forhindre planlagte terrorhandlinger gjennom aktiv innsats fra politiet og forsvaret. På lang sikt må vi fokusere på det som får enkelte mennesker til å velge terror som virkemiddel. Vi skal møte ustabilitet og terrorisme med virkemidler som bygging av retts- og politivesen, utvikling av sivile samfunn, demokratisering, humanitær innsats, langsiktig bistand og militære midler.

SIVILE RAMMES HARDEST

Terror rammer hardest sivile i konfliktsonene, enten det gjelder IS i Syria og Irak, Al Qaida i Jemen, Al Shebab i Somalia og Kenya, eller Boko Haram i Nigeria. Demokratene mener Norge og verdenssamfunnet må reagere. Vi kan ikke stå på sidelinjen i denne saken. Samtidig fremmer ekstreme grupper som IS, radikalisering og rekruttering av fremmedkrigere utenfor Syria og Irak, også i Norge slik at det er tale om en eskalerende situasjon vi må få kontroll på.

INNSATS MOT RADIKALISERING

Terroranslag i Europa, som i Paris, København og Belgia, var rettet mot uskyldige. Målet var å skape frykt og undergrave noen av våre viktigste samfunnsverdier; menneskerettigheter og demokrati, toleranse og ytringsfrihet. Disse gruppene søker å skape og fordype konfliktlinjer, mellom den judeo-kristne verden og muslimer, mellom Vesten og Midtøsten, og gi næring til mer hat og vold. 22. juli 2011 ble nasjonen påminnet om enkelt personers vilje til å påføre ett land lidelser, og vi har sett med islamsk terror hvordan de dreper forsvarsløse mennesker i Europa. Ansvaret kan kun legges på dem som utfører volden og vi må ha en sterk beredskap for å avverge terror og drap av uskyldige. Men for å bekjempe ekstremisme, må vår innsats også rettes mot grobunnen som gir næring til radikalisering. Demokratene er en del av en internasjonal nasjonal konservativ bevegelse tuftet på sikkerhet, felleskap og beskyttelse av landest integritet. Fienden er radikale grupperinger som med vold ønsker å omvelte nasjonens styresett, innføre tyranni og rettsløse tilstander. Dette må bekjempes med alle legale midler.

VÅR STRATEGI ER BYGGET PÅ 8 HOVEDMÅL:

  • Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Samarbeid internasjonalt om forebygging og bekjempelse av terrorisme
  • Avverge og avdekke terrorhandlinger før de får sjansen til å finne sted
  • Beskytte samfunnet og gjøre det godt rustet mot terrorangrep
  • Håndtere terrorangrep på best mulig måte.
  • Utvisning av borgere som er med i radikalegrupperinger.
  • Stoppe og stenge møtelokaler, religiøse samfunn som agiterer for terrorisme og straffeforfølge dets ledelse.
  • Nei til Schengen og streng grensekontroll!