Diktatoriske tilstander

Det har kommet forslag til endringer i vedtektene for Demokratene i Norge på det kommende ulovlige landsmøte 18. februar.

Forslag 1:
I fylker der det ikke er aktive fylkeslag kan sentralstyrets arbeidsutvalg utpeke kontaktpersoner. Kontaktpersonene skal, hvis det er grunnlag for det, søke å etablere aktive fylkeslag i fylket. Kontaktpersonene har rett til å delta ved landsmøter og landsstyremøter på lik linje med ledere for aktive fylkeslag.

Dette forslaget er ikke noe annet enn et forsøk på å sette inn en kontaktperson i et fylke, og gi denne personen samme rettigheter som en valgt fylkesleder. Det betyr at denne kontaktpersonen kan møte på landsstyremøter og landsmøter med fulle rettigheter. Partiet har i dag 7 fylker der det ikke er noe styre. Ved at landsmøtet den 18. februar vedtar forslag til endringer slik som denne, kan AU peke ut en kontaktperson i hvert av disse 7 fylkene som får samme rettigheter som en valgt fylkesleder. Dette har ingnting med demokrati å gjøre.