Kuppstyret i Vest-Agder

Landsmøtet 16-17 April…

På landsmøtet 16-17 april 2016 ble det valgt et sentralstyre med Kim Steinar Kjærner-Strømberg som partileder og Makvan Kasheikal som nestleder. På det konstituerende styremøtet påtok Terje Svendsen (kasserer) seg å sende inn melding om endring til Brønnøysund. Dette viste seg å være en tabbe ettersom han og de andre i styret fra Vest-Agder ble enig om å ikke sende inn melding om endring til Enhetsregisteret. Bakgrunnen for denne nektelsen var visstnok påstander om at den nyvalgte partilederen hadde jukset seg til vervet ved å påberope seg en CV som ikke var korrekt. Virkeligheten er en helt annen. Den 19.april anmeldte Partilovnemnda Demokratene i Norge til Agder Politidistrikt for mistanke om underslag alt. grovt underslag av statlig støtte i 2010 og 2011.
Politiet tok da kontakt med Kjærner-Strømberg som nyvalgt partileder. Kjærner-Strømberg underrettet politiet om at han ville samarbeide med dem for å få klarhet i saken. Etter å ha gått gjennom regnskapene for 2010 og 2011 leverte han inn anmeldelse på navngitt person. Dette medførte at folk i Kristiansand reagerte med raseri over anmeldelsen og satte i gang en aksjon for å få fjernet Kjærner-Strømberg som partileder og få ham ekskludert fra partiet. Så det var ikke Kjærner-Strømberg sin CV som var årsaken, men derimot at han som partileder på vegne av partiet anmeldte en navngitt person for underslag av partiets midler i 2010 og 2011.

Triksing og miksing med vedtekter…

For å få Kjærner-Strømberg og flertallet av sentralstyret fjernet fra partiet kunne de ikke bruke vedtektene vedtatt på det ordinære landsmøtet i 2015 fordi det i disse vedtektene står at det kun er sentralstyret som kan innkalle til ekstraordinært landsmøte. Sentralstyret valgt på det ordinære landsmøtet i 2016 besto av 7 faste medlemmer. Dermed ville ikke dette bli vedtatt ettersom de to fra Oslo og de to fra Hordaland ville stemt imot å innkalle til et ekstraordinært landsmøte som hadde til hensikt å ekskludere Kjærner-Strømberg og hans kone, samt flertallet av sentralstyret som ønsket samarbeid med politiet.
Så startet svindelen for alvor fra Kristiansand. Der var det en gluping ved navn Vidar Kleppe som nå ville underkjenne vedtektene fra 2015 som han selv stemte for med begrunnelse av at disse ikke var sendt til Brønnøysund og dermed ikke var gjeldende. Denne meldingen fra Brønnøysund viser at endring i vedtekter ikke skal sendes inn. Så Vidar Kleppe sin påstand om ugyldighet er ikke sannhet, men oppspinn.

Vedtekter fra stiftelsesmøtet i 2010…

Selv om Brønnøysund opplyser at endring i vedtektene ikke skal sendes inn, så tar Vidar Kleppe & Co. i bruk stiftelsesvedtektene fra 2010 som sier at sentralstyret eller minst halvparten av fylkeslagene kan kreve et ekstraordinært landsmøte. Dette er jo ren og skjær svindel for å få i stand et ekstraordinært landsmøte. Dette landsmøtet ble så avholdt 18. juni der det ble valgt nytt styre samt at partileder og hans kone ble ekskludert. Dette landsmøtet og forutgående landsstyremøte er nå kjent ugyldig av Partiregisteret etter klage fra Kjærner-Strømberg og flertallet av sentralstyret som ble avsatt av ett kupp. Alle vedtak fra disse møtene er også kjent ugyldige. Kuppmaker styret har anket Partiregisteret sitt vedtak til Partilovnemnda.
Vedtaket fra Partilovnemnda som er opprettet av Kongen i Statsråd, opprettholdt Partiregisteret sitt vedtak, om at Demokratene i Norge er kuppet og nektes registrering i Partiregisteret.

Juks, triks og kriminalitet i Kristiansand ved partikontoret

På bakgrunn av forhold som framkommer i rapporten anmeldte PLN 19. april 2016 partiet og/eller noen av deres tillitsvalgte til Agder politidistrikt for mulige brudd på straffeloven § 324 om underslag og/eller § 325 om grovt underslag. (Viktig å påpeke at partiet ble besluttet politianmeldt 3 mars. Det er derfor betimelig og med høy grad av sannsynlighet, at Vest-Agder fraksjonen var klar over dette.) Derfor ble hele LM 16-17 April forledet til å tro at alt var i sin skjønneste orden. Partiet har hatt under Vest-Agder fløyen en lang historie i administrativt og økonomisk kaos som har utgangspunkt i Vidar Kleppe sitt lederskap i partiet siden 2010. Dette økonomiske kaoset har bestått av at man har benyttet partiet kontoer til private formål i henhold til PLN. Dette «kuppmakerstyret» fryktet det faktum at flertallet skulle samarbeide med politiet. Derfor ble det lovlige valgte styret avsatt av «kuppmakere».

Fremdeles misbruk av partiets midler?

Det foreligger i henhold til bakholdsangrep.no opplysninger om Tyrkia turer med midler fra partikassen som såkalt «studietur» for kuppmaker lederen Makvan Kasheikal og hans væpner Vidar Kleppe. Det er også foreslått at den tidligere nylig dømt for økonomisk kriminalitet vil gå inn i partiet som dets organisatoriske nestleder ved ett Landsmøte som er satt til 18. februar, Kristiansand.

Skandalene som skader partiet

Partiet på grunn av Vest Agder fløyen, også kalt mindretalls fraksjonen, organisatoriske og økonomiske rot er partiet konstant blitt ødelagt av skandaler, etterforskes for grov kriminalitet og ikke minst partipolitisk kupp som er stadfestet av Det Norske Partiregister og Partilovnemnda. Samme ugyldige sentralstyre har sendt inn ny innkallelse, som sammen med dette LM og dets beslutninger vil igjen bli erkjent ugyldig.

Hvor ligger løsningen?

Kuppmakerestyret bør umiddebart fratre i og med at de er erklært ugyldig, de har anerkjent og underskrevet protokollen fra det eneste lovlige landsmøtet som var 16-17 april 2016 (Vidar Kleppe og Terje Svendsen). De bør overlate partiet eierskap til dets lovlige LM 16-17 april og dets valgte styre bestående av:

1. Partiets leder Kim Steinar Kjærner-Strømberg

2. Nestleder Makvan Kasheikal

3. Sekretær Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg

4. Kasserer Terje Svendsen

5. Styremedlem Per Opsahl

6. Styremedlem Atle Stien

7. Styremedlem Thomas Edvardsen (ungdomspartiet)

Samt de 4 valgte varamedlemmer.