Vil ikke kunne stille liste

Makvan Kasheikal er gjenvalgt står det på kuppmakerenes hjemmeside, men her er jo utfordringen: Makvan Kasheikal har aldri blitt valgt som leder. Hans kuppmakerstyre fra 18.06.2016 ble erklært ugyldig!
Så hvordan vil fremtiden tone seg for en «gjenvalgt leder fra ett kuppmakerstyre se ut»?

Framtidig resultat er at dette sentralstyret vil også bli underkjent i Partiregisteret. Prosesser for dette er allerede i gang. Så hva vil da kuppmakere versjon 2 da finne på å gjøre? Nytt landsmøte med nye gjenvalg av kuppmakere?

Her er den alvorlige siden av saken. Partiet kan risikere at man ikke får stilt lister til Stortingsvalget 2017.