Dokumenter

Politianmeldelser, vedtak fra Partilovnemnda (PLN) og annen dokumentasjon på partiet Demokratene


2021

Partier som har fått avkortet partistøtte


2019

Vedtak om tilbakehald av partistøtte


2016

8. desember
Innhold:  PLN, Vedtak om avkortning av partistøtte – Demokratene i Norge

Avkortning-partistotte-DiN-§-21-a-2017.pdf

5. desember
Innhold: Klage over vedtak om nektet registrering av utøvende organ i Partiregisteret

Demokratene i Norge klage registrering i Partiregisteret.pdf

19. april
Innhold: Partilovnemnda (PLN) anmelder med dette Demokratene i Norge (DiN), org.nr. 995 574 152,
og/eller noen av partiets tillitsvalgte, for brudd på straffelov 20. mai 2005 nr. 28 §§ 324 og/eller
325. Anmeldelsen omfatter også forhold i partiet Demokratene.

Anmeldelse – Demokratene i Norge.pdf

8. mai
Anmeldelse DiN sentralstyret

29. mai
Innhold: Politisak. Brune konvolutter og svarte bidrag.

Korrespondanse med regnskapsfører

Oppsumering fra regnskapsfører 

Balanse DiN 2016

29. februar

Innhold: Oppdragsbrev fra Partilovnemnda (PLN) til Partirevisjonsutvalget (PRU) datert 22. juni
2015, hvor Partirevisjonsutvalget får i oppdrag å:
Gjennomføre kontroll av Demokratene i Norge (DiN) sin etterlevelse av pliktene i kapittel 4 og
gi veiledning i tilknytning til disse.

Rapport om DiN fra PRU.pdf

februar

Artikler i Fædrelandsvennen

Dømt for underslag, nå nestleder i Demokratene

Brudd på bokføringsloven


2015

22. juni
Innhold: Oppdrag fra Partilovnemnda om kontroll av Demokratene i Norge, jf.
partiloven § 24 (4) og (5)

Oppdrag kontroll av Demokratene i Norge.pdf


2014

5. november
Innhold: Usikkerhet vedgånde inngående balanse. Fordringer ikke overført til regnskapet.

revisor.pdf

Balanse DiN 2014


2013

Driftsresultat 2013

Balanse 2013

Oppslag i Tønsberg Blad 1. nov 2013 – Kan ikke lede en rotebutikk


2012

Regnskap 2012


2011

Oppslag Fedrelandsvennen 11. juli 2011 – Regnskapsfører trakk seg i Demokratene

Revisjonsrapport 2011 Regnskapet

Regnskapet 2011


2010

Visa kort tilhørende Demokratene misbruk av ledene tillitsvalgte.

Visakonto

Oppslag i Tønsberg Blad 7. okt 2010

“Vi beklager på egne vegne at vi har frontet partiet, og brukt vår tid, krefter og penger på partiet, og fraråder å gi Demokratene støtte eller stemme, står det i pressemeldingen”. Melder seg ut – beskyldninger om rot i regnskap


2009

Med lupe på Demokratene skrevet av tidligere regnskapsfører fra 2009-2015.

Regnskap 2009