Dokumentasjon

Politianmeldelser, vedtak fra Partilovnemnda (PLN) og annen dokumentasjon på partiet Demokratene


2022

12 mai

Resett, Document.no, Fedrelandsvennen og Nettavisen melder at Partileder Geir Ugland Jacobsen er ekskludert. Dette er Geir Ugland Jacobsens  eksklusjon nummer 2 fra politiske partier.
Demokratenes Landstyre avsatte Sentralsstyre og Sentralstyre avsatte Landstyret.
Konflikten er i full blomst.
Geir Ugland Jacobsen er i hemmelig fraksjon med mål om å gjøre Demokratene til et nytt Putin parti og Høyreekstremt.

2021

19 august

Demokratene nye styre nektes registrert i Enhetsregisteret.

Juristvakta


6. august

Nynazistiske organisasjonen Vigrid ber om Nasjonal samling om Demokratene

Vigrid går «All In» for Demokratene

27. juli
Det nye sentralstyret med Geir Ugland Jacobsen som leder er ikke godkjent sak opprettet i Partiregisteret, saksnummer 2021/1476947

E-post fra Partiregisteret om nektet saksbehandling

29 mai

Protokoll fra Demokratenes landsmøte hvor de åpent går ut og påpeker at de bryter vedtektene.

Landsmøteprotokollen

Partier som har fått avkortet partistøtte


2019

Vedtak om tilbakehald av partistøtte


2016

8. desember
Innhold:  PLN, Vedtak om avkortning av partistøtte – Demokratene i Norge

Avkortning-partistotte-DiN-§-21-a-2017.pdf

5. desember
Innhold: Partiregisteret vedtak om nektelse av registrering av kuppmakerstyret opprettholdes av  vedtak 26.07.

Demokratene i Norge klage registrering i Partiregisteret.pdf

26. juli 

Innhold: Partiregisteret nekter å registrere Demokratene og avviser deres kuppforsøk gjennom ekstraordinært landsmøte av 18.06
Alle eksklusjoner av sittende sentralstyre valgt 16-17 april på ordinært landsmøte, vedtak og styrevalg erklæres ugyldig. De bruker likevel en ugyldig protokoll fra dette ekstraordinære landsmøtet for få kontroll på bankkontoer og verdier, mer om dette på side 2 av vedtaket.

Nektet registrering i Partiregisteret 2016

Side 2 av vedtaket

Side 3 av vedtaket

19. april
Innhold: Partilovnemnda (PLN) anmelder med dette Demokratene i Norge (DiN), org.nr. 995 574 152,
og/eller noen av partiets tillitsvalgte, for brudd på straffelov 20. mai 2005 nr. 28 §§ 324 og/eller
325. Anmeldelsen omfatter også forhold i partiet Demokratene.

Anmeldelse – Demokratene i Norge.pdf

8. mai
Anmeldelse DiN sentralstyret

29. mai
Innhold: Politisak. Brune konvolutter og svarte bidrag.

Korrespondanse med regnskapsfører

Oppsumering fra regnskapsfører 

Balanse DiN 2016

29. februar

Innhold: Oppdragsbrev fra Partilovnemnda (PLN) til Partirevisjonsutvalget (PRU) datert 22. juni
2015, hvor Partirevisjonsutvalget får i oppdrag å:
Gjennomføre kontroll av Demokratene i Norge (DiN) sin etterlevelse av pliktene i kapittel 4 og
gi veiledning i tilknytning til disse.

Rapport om DiN fra PRU.pdf

februar

Artikler i Fædrelandsvennen

Dømt for underslag, nå nestleder i Demokratene

Brudd på bokføringsloven


2015

22. juni
Innhold: Oppdrag fra Partilovnemnda om kontroll av Demokratene i Norge, jf.
partiloven § 24 (4) og (5)

Oppdrag kontroll av Demokratene i Norge.pdf


2014

5. november
Innhold: Usikkerhet vedgånde inngående balanse. Fordringer ikke overført til regnskapet.

revisor.pdf

Balanse DiN 2014


2013

Driftsresultat 2013

Balanse 2013

Oppslag i Tønsberg Blad 1. nov 2013 – Kan ikke lede en rotebutikk


2012

Regnskap 2012


2011

Oppslag Fedrelandsvennen 11. juli 2011 – Regnskapsfører trakk seg i Demokratene

Revisjonsrapport 2011 Regnskapet

Regnskapet 2011


2010

Visa kort tilhørende Demokratene misbruk av ledene tillitsvalgte.

Visakonto

Oppslag i Tønsberg Blad 7. okt 2010

«Vi beklager på egne vegne at vi har frontet partiet, og brukt vår tid, krefter og penger på partiet, og fraråder å gi Demokratene støtte eller stemme, står det i pressemeldingen». Melder seg ut – beskyldninger om rot i regnskap


2009

Med lupe på Demokratene skrevet av tidligere regnskapsfører fra 2009-2015.

Regnskap 2009