Ikke lengre aktivt utmeldt – nå ekskludert

Democratene.no som allerede 26 februar i år skrev om prosessen med å få kastet Vidar Kleppe og hans medspillere, kan nå avsløre at det ikke lengre dreier seg som aktiv utmeldelse, men en eksklusjon.

I pressemeldingen på demokratenes hjemmeside omtaler Kleppe som utmeldt

I virkelighetens verden, er Vidar Kleppe og hans medspillere blitt ekskludert. Eksklusjonen medfører at bystyregruppa mister både partikontoret, inntekter nær 500 000 kroner, de må også levere inn PC og telefoner.

Eksklusjonsvedtaket

Det er også full strid mellom Vidar Kleppes gruppering og Norgesdemokratene ved Geir Ugland Jacobsen. I henhold til sistnevnte er det trakassering fra Vidars menn og kvinner mot de som vil stille liste i Kristiansand og Agder. Dette bråket vil få konsekvenser.

Fedde som er leder for Norgesdemokratene i Agder kaller Vidar Kleppe og hans menn for husokkupanter, Kleppe derimot påpeker at nøkler med mer vil bli overgitt så raskt det lar seg gjøre.

Det er også full strid om eierskapet til FB siden til Norgesdemokratene i Kristiansand. Den vil bli viktig for Vidar Kleppe & Co.

Kaoset forsetter i kjent stil.