Hva skjer i Demokratene i Norge – Nå Norgesdemokratene

«Faktum blir at Vidar Kleppe blir innhentet av virkeligheten en dag.»

Artikkelen var en oppsummering om hva som skjedde med dem som trosset Vidars Menn og da spesielt Demokratene på Askøy som var partiets største lokallag.

Til stortingsvalget 2017 leverte DEM Hordaland (Org nr 914 682 369) sin valgliste. Det bemerkes at ingen på listen var eksludert, aktivt utmeldt eller noe lignende.
Men Vidars Menn produserte sin egen. Da denne var anerkjent av partiledelsen, så ble listen fra DEM Hordaland forkastet av valgstyret

Det ble oppdaget at driftskontoene til DEM Hordaland og DEM Askøy ble forsøkt tømt av Vidars Menn, men de møtte tomme kontoer grunnet snarrådig kasserer som «kjente lusa på gangen» og sikret pengene. Kontoene ble avsluttet.

På Askøy besluttet partiet å fortsette sine verv som Demokrater selv om Vidars Menn  – i dette tilfellet Makvan Ka Sheik Al skrev til kommunen at det tillates ikke at kommunestyrerepresentantene kaller seg Demokrater da de er kastet ut.
Men ingen i kommunen tok hensyn til brevet. Alle protokoller ut perioden (til valget 2019) viser at Demokratene var representert og gjorde seg bemerket med godt politisk arbeid.

Neste angrep fra Vidars Menn var å få DEM Hordaland og DEM Askøy fjernet fra Partiportalen slik at de mistet tilskudd (stemmestøtte). Dette var penger som var ment til å dekke utlegg i forbindelse med valget 2015 og driftsutgifter – herunder kostnader forbundet med deltakelse på Landsmøtet i 2016.
I stedet satte Vidars Menn inn andre personer Valgportalen som fikk (personlg og skattefri?) glede av pengene.

DEM Hordaland og DEM Askøy ble nedlagt etter valget i 2019. Regnskap oppgjort og avregistrert i Enhetsregisteret.

Noen av medlemmene på Askøy dannet liste i 2019 for Bompengepartiet (nå Folkets Parti) og fikk innvalgt 3 i kommunestyret. INGEN fortsatte i Demokratene og stemmer nok ikke på dem grunnet erfaringen Vidars Menn påførte dem.

Det heter at det går en nemesis gjennom livet og nå er det tydeligvis Vidars tur. (det er kommet en større kjøter i bakgården og da må noen gå)
Men man skal ikke se bort fra at han er i stand til å kuppe sitt eget part ennå en gang.
I så fall vet alle på motsatt side hvilke skjebne som venter dem.

 

«Denne artikkelen ble skrevet 7 mars 2017. Den er like lesbar den dag i dag. Vidar Kleppe er innhentet av den virkelighet som han har skapt»

Hvorfor har ”partieier” Vidar Kleppe forsøkt å kuppe ”sitt eget” parti to ganger på under et år?

Fakta fra offentlige organ:

1) Partilovnemnda anmeldte den 19.04.2016 Demokratene i Norge og/eller noen av deres tillitsvalgte til Agder politidistrikt for mulige brudd på straffeloven §324 om underslag og/eller §325 om grovt underslag.

2) Partiregisteret vedtok 26. juli 2016 å ikke godta melding om registrering av utøvende organ for partiet. Vedtaket ble stadfestet av Partilovnemnda den 05.12.2016.

For utenforstående synes disse to hendelser uforståelige og usammenhengende. Forklaringen kan synes enda mer komplisert, men er likevel svært enkel.

Landsmøtet i 2014 var bråk fra ende til annen, noe som resulterte i at flere i partiets sentralstyre og andre med tunge lederverv trakk seg fra partiet. Enkelte meldte overgang til andre partier som Høyre og Pensjonistpartiet. Andre stiftet nye partier som Norgesdemokratene og Moderatene. Demokratene i Norge (DiN) ble betydelig svekket og det ble en viss uvilje til å påta seg verv grunnet denne ”politiske kannibalismen”. Dette utnyttet Vidar Kleppe & Co seg av ved landsmøtet i 2015, som ikke var større en at det var god plass i det lille partikontoret i Kristiansand. Der endret de vedtektene fra å være noenlunde brukbare til det helt latterlige. Men hensikten var klar: De ville åpne for at alle medlemmer kunne stille på landsmøte med stemmerett. Dette er spesielt gunstig når Sentralstyret, valgt av de få og som delte dette mellom seg, bestemte at landsmøtet 2016 skulle være i Kristiansand. Vedtektene deres åpnet for at det ikke var begrensing for hvem som kunne bli leder og styremedlem i partiet.

Det er velkjent i partiet at Vidar Kleppe er litt ”brun i kanten” (jf avslutningen hans i FrP) og at han liker organisasjoner som Pegida og SIAN (hvor han er medlem). Til Landsmøtet 2016 ble leder i Pegida, Max Hermansen, lansert som lederkandidat i DiN. Vidar Kleppe så tydeligvis seg selv og DiN som Norges svar på høyreekstreme partier i Europa. Det er et visst høyreekstremt og anti-muslimsk miljø i Kristiansand uten at man kan si at Vidar Kleppe er årsak eller fellesnevneren. Uansett skapte dette uro blant DiN sine ordinære medlemmer som vil at partiet fortsatt skal være et verdikonservativt parti.

Det ble derfor innledet samarbeid mellom noen fylkeslag for å reise motstand på landsmøtet i 2016. Oslo bidro med lederkandidat og Hordaland med vedtektsforslag.

I vedtektsforslaget står det for eksempel:

§2 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

§2.1 Alle personer over 18 år kan søke medlemskap i Demokratene i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at vedkommende ikke er medlem av noe annet politisk parti eller medlem, støttemedlem eller på annen måte aktiv i en organisasjon med en aktivitetsform som for eksempel SOS Rasisme, SIAN, Pegida, FMI, NDL, VIGRID, m.fl. Medlemmer må godta Demokratene i Norge sine vedtekter og, i prinsipp, arbeide etter partiets program.

Forslaget fikk flertall, men oppnådde ikke nødvendige 2/3-dels flertall. Forslaget provoserte Vidar Kleppe & co voldsomt. Her traff vi nerven hans. Vidar Kleppe kunne ikke forhindre at samarbeidet oppnådde flertall i de øvrige valg. Den godeste Vidar tapte på hjemmebane. Dessverre opplyste ikke Vidar at en anmeldelse mot partiet 1) var kjent. Den traff den nye partilederen i fleisen to dager etter landsmøtet. Han valgte selvfølgelig å samarbeide med politiet, for DiN er et ”lov og orden” parti. Vidars Menn likte dette dårlig og de la planer, skumle planer. Det nye sentralstyret hadde flere møter, men oppgaven med å registrere det nye styret i Brønnøysundregistrene lot vente på seg. Sentralstyret gjorde flere enstemmige vedtak, bl.a. om at det skulle avholdes sentral- og landsstyremøte i Bergen 11.06.2016. Så kom sannheten for en dag: Vidars Menn i styret saboterte registreringen og nektet å avlevere sine fødselsnumre, noe som er en betingelse for en slik registrering. Vidars Menn uteble fra møtene i Bergen, som likefullt ble avviklet da styret var beslutningsdyktige med godt antall møtende styre- og varamedlemmer. Grunnen til at de uteble, viste seg å være at de hadde innkalt til et ekstraordinært landsmøte uten vedtektsfestet myndighet, den 18.06.2016. Med andre ord planla de å opprette et «alternativt sentralstyre», altså et kuppstyre. På den bakgrunn ble Vidars Menn ekskludert fra DiN av det lovlig valgte sentral-og landsstyret den 11.06.2016.

Dette forhindret ikke Vidars Menn å avholde dette såkalt ”ekstraordinære landsmøtet” på partikontoret i Kristiansand. Der avsatte de hele det lovlig valgte sentralstyret og innsatte seg selv, ekskludert eller ei. De fikk registrert sitt styre i Enhetsregisteret meget ekspeditt og overtok ved hjelp av dette, alle partiets aktiva som bankkonti, medlemsregister, nettside og sosiale medier. Imidlertid nektet Partiregisteret å registrere styret, ved å erklære møtet for ugyldig. Dette vedtaket ble stadfestet av Partilovnemnda 05.12.2016.

Ergo var dette ”kupp-sentralstyret” kjent ulovlig. Likevel forble de stående registrert i Enhetsregisteret, men ikke i Partiregisteret, noe som er avgjørende for å kunne stille lister til valget i år. Vidars Menn fant ut at noe måtte gjøres og de kalte sine venner inn til et nytt ”landsmøte” 18.02.2017. Deres egen organisatoriske nestleder påpekte at innkalling var i strid med vedtektene. ”Bare mas”, svarte Vidar og vekk var hun og hennes støttespillere. Og der røk det 2-3 bønder til (i dette sjakkspillet: Fylkeslag).

Møtet vedtok nye vedtekter som er enda mer komisk enn de fra 2015. Det som ikke er komisk er at partiet er endret fra verdikonservativt til nasjonalistisk. ”Nå er vi samlet”, sa Vidar og fortalte at ”noen få bråkmakere er fjernet”.”Noen få” utgjorde faktisk flertallet på det siste lovlige landsmøtet i partiet, som Vidar i en skrytevideo omtalte som 70 fremmøtte. Hans siste møte hadde færre ”besøkende”, noe som er naturlig med hans omfattende ”politiske kannibalisme”.

Pussig nok ble melding om registrering av dette styret tatt inn i begge registre i ekspressfart. (levert fredag og publisert mandag).

Deretter gikk Vidars Menn løs på hans store fiende, Hordaland. Her ble det gitt melding til Askøy kommune om at fylkeslag og alle lokallag var nedlagt og medlemmene kastet ut av partiet. Kommunestyrerepresentantene ble nektet å bruke tilhørighet til Demokratene og avkreves betegnelsen uavhengig for resten av perioden. Litt pussig, for Vidars Menn har ikke rettigheter til partiet og navnet Demokratene – det er det noen andre som har.

Hva skjer videre? Dette er lett å svare på dersom myndighetene gjør det de, etter loven, skal. Hittil har ikke det vært tilfelle: PLN er en særdomstol som har truffet en avgjørelse (dom) uten å sørge for at den effektueres. Partiregisteret rager over Enhetsregisteret, men Enhetsregisteret nekter å endre sitt register. Pussig nok er det samme mann som styrer begge registre.

Selvsagt er registreringene påklagd og selvsagt blir registreringene omgjort. For når en plattform er erklært ulovlig, så blir byggverket oppå også ulovlig. Men det kan likevel synes som om at myndighetene mener det er greit at vi har et parti som nå er blitt meget brunt i kanten, der folk fra diverse organisasjoner er samlet. Det blir litt lettere å holde øye med dem da. Flere i sentralstyret og i organisasjonen ellers er nok under oppsyn av bl.a. PST.

Og da er det vel like greit å være erklært uønsket av Vidars Menn. Bedre attest for å være ”skikkelig” skal en lete lenge etter. Dette er bare litt av det som rører seg i denne saken. Mye er taushetsbelagt og mye kan ikke omtales grunnet tvistens videre forløp. Faktum blir at Vidar Kleppe blir innhentet av virkeligheten en dag.

Det som er trist, er at vi som reiste på det lovlige landsmøtet i april 2016, og som sa vårt ord og avga vår stemme, nå blir forfulgt i stedet for å være respektert. Verre er det at hevnen går utover andre som ikke har gjort annet enn å være medlem i et lag som nå er nedlagt. Askøy har vært det største lokallaget i DiN i hele sin 10 års eksistens. Det betydde intet for Vidars Menn da de ble trosset.

Per Midtøy

Styremedlem i DiN Hordaland fylkeslag
Styremedlem i DiN Askøy lokallag