Mottar Norgesdemokratene økonomisk bistand fra Russland?

I 2016 sendte Kristian Kahrs epost til 2 sekretær Kulikov ved den Russiske ambassaden i Oslo og ba om kaffemøte. Temaet han ønsket å diskutere var NATO og Ukraina, og et samarbeid med Russland.

vel, det er bare småpenger mot hva LO forer dere med,,,

De lange linjers politikk vedrørende Russland er fremtredene.  På spørsmål i en åpen Facebook gruppe, vedgår Jan Ove Fromreide at de mottar økonomisk bistand fra Russland.

Hvis dette er tilfelle, så er jo motivet for å kaste Vidar Kleppe ut av partiet krystallklar, man biter ikke i hånden som gir deg ressurser.

Spørsmålet er om dette er lovlig?

«Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag fra:
a. rettssubjekter under statens eller annen offentlig myndighets kontroll,
b. utenlandske givere, det vil si privatpersoner som ikke er norske statsborgere eller som ikke oppfyller vilkårene for å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.»
Kilde Lovdata