Er Norgesdemokratene egentlig Russlandsdemokratene?

I flere medier og diskusjonsgrupper som blant annet Disqus kalles Norgesdemokratene, i hånlig ordlag, som Russlandsdemokratene.

Er det dekning for en slik påstand? Hva ligger bak disse påstandene om at Norgesdemokratene er pro-russisk -og anti-vestlig parti?
For å gi svar på dette må vi se på historien om koblingen mellom Norgesdemokratene og russiske interesser.

Den første varsellampen kom allerede i 2016.  Da sendte lederkandidat Kristian Kahrs epost fra Demokratenes E-post server til 2 sekretær Kulikov i den russiske ambassaden. Kulikov arrangerte informasjonsmøter i ulike fora, som egentlig var rekrutteringbase av nordmenn til russisk etterretning. Kulikov ble senere utvist fra Norge for aktiviteter som er av etterretningsmessig art mot Norge.
Kristian Kahrs ønske med eposten var kaffemøte i forbindelse med slikt informasjonsmøte i Trondheim ved NTNU.

Det store spørsmålet er om Kristian Kahrs ble rekruttert av Kulikov? I såfall hvilken rolle skulle han spille?

Hvem er The Duran?
The Duran er lokalisert på Kypros og er en pro-russisk blogg/nyhetsmedie som fremstiller verden slik Putin opplever den. The Duran har en slagside mot alt som er vestlig og vestlig orientert.
The Duran ledes av følgende personer.

1. Alex Christoforou
Med egen Youtube kanal presenterer konspirasjonsteorier om vestlige forhold, sterkt anti-europeisk innhold. Sterkt Anti-NATO og russiske perspektiver på hvordan Vesten skal knuses.
2. Alexander Mercouris
Tidligere britisk advokat. Mistet alle rettigheter til å være advokat etter løgn og svindel.
Er i dag ansatt i The Duran og sammen med Alex Christoforou presenterer anti-britisk agenda på Youtube og i artikler på The Duran.
3. Peter John Lavelle
Amerikansk journalist og arbeider i Russia Today i show Crosstalk. hevder at han ikke sprer konspirasjonsteorier, men er tatt i nettopp det. Han er venn med Putin og hevder er «Putin er en de mest elskede leder i verden og verdens redningsmann».
4. Vladimir Rodzianko
Stifter og leder av organisasjonen The American Council for U.S.-Russia Engagement. Denne ligger nå med brukket rygg etter spionskandalen med Elena Branson.
Samtlige av disse individene har en anti-vestlig holdning og presenter i skriftelig og visuelt på Youtube sine konspirasjonsteorier. De er direkte koblet opp mot Kreml og russisk etterretning.

I dette selskapet finner vi Kristian Kahrs som sitter i valgkomiteen i Norgesdemokratene og er listeoppført for Norgesdemokratene i Trondheim.  The Duran er en kilde for disinformasjon, konspirasjoner men også som påvirkningssentral for å skape utrygghet.
På sin FB side er han stolt av at han er en del av The Duran og hans profil bilde på Disqus er av Alex Christoforou og han selv.

Hvem er Rod Renny?

I 2017 dukket det opp på The Duran en figur som var «skyggeskribent» som gikk under navnet Rod Renny. Innholdet var ekstremt NATO fiendtlig. Dette vakte oppsikt internasjonalt og ble blant annet beskrevet på The Guardian hvor man operte med fake news for å fremprovosere Anti-Nato følelser. Dette er det samme taktikken som også Kristian Kahrs bruker. Bildet av ham med NATO flagget som han bruker til å, for å bruke hans eget språk, tørke seg i «ræva» med.

Likhetene mellom Kahrs og «Rod Renny» er slående. Språk og form er nærmest identisk

Det mest oppsiktsvekkende?
På spørsmål til Jan Ove Fromreide om Norgesdemokratene mottar finansiell støtte fra Russland svarer han bekreftende på dette. Hans store sorg er at det ikke er så mye som LO gir ut.

Utsagnet er oppsiktsvekkende fra en som er på kommunelista for Norgesdemokratene på Askøy. Jan Ove Fromreide er administrator for flere FB grupper som støtter opp om Norgesdemokratene.  Jan Ove Fromreide har samme syn på Ukraina konflikten som Kristian Kahrs.

Hvor er står ledelsen i Norgesdemokratene? Vel Geir Ugland Jacobsen følger Putins narrativ om at det er Vesten og NATO som er årsaken. Samtidig ligger deres løsning ute på Norgesdemokratenes hjemmeside, om å stoppe all våpen hjelp og gi bidrag til gjennombygging. Med andre ord la Russland okkupere Ukraina og Norge skal betale for krigsforbrytelsene til Russland.

 

Sett i lys av dette så var Vidar Kleppes uttalelser og støtte til Ukraina som å banne i kirken. Vidar Kleppe trodde han kjente sitt parti som han stiftet, men i virkeligheten er kuppet av Russland og russiske interesser.