Demokratenes tillitsvalgte har ikke tillit til Vidar Kleppe

Fra Kristiansandsnyhetene:

Det er stort kaos i Demokratene for tiden.

Leserinnlegg fra Nils Nilsen

 

Ukultur og korrupsjonsliknende tilstander i den sentrale ledelse hvor Vidar Kleppe, Makvan Kasheikal og Lene Jakobsen har vært lokalpartiets representanter har omsider lekket ut i pressen. Regissøren bak dette er Vidar Kleppe selv.

Dette setter alle partiets lokale tillitsvalgte i stor forlegenhet. Som leder for partiets bystyregruppe har Vidar Kleppe i tillegg gått i spissen for både rasistisk fascistisk politisk dreining, samtidig som partiets eneste tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn har tilegnet seg Kr. 1 mill for å lukke øynene for hva som skjer. Alt dette har skjedd uten at noen tillitsvalgte i Kristiansand ble informert.

Det er et faktum at partiets vedtekter ikke følges i dette grisete spillet, og alle tillitsvalgte står måpende tilbake etter år med dugnad og pågangsmot for et bedre samfunn.

Igjen står Kleppe på bar bakke etter nok en gang å ha bevist dårlig lederskap i et parti hvor hans eneste kyniske formål er å dyrke seg selv fremfor de velgerne han hevder å være ombudsmann for. Han har mistet all tillit som politiker fra hele 6 av 10 innvalgte representanter i bystyret.

Valgresultatet 2019 for Demokratene har i 2022 følgende resultat:

Av 30 representanter som sitter med tillitsverv og/eller folkevalgte verv i kommunale utvalg, finnes det bare 9 tilbake. 7 av dem ser du aldri på noen talerstol eller andre steder i lokaldebatten.

Lokallagsstyret og Fylkesstyret har gått av i protest og sentralstyret er enda ikke konstituert etter kuppet for 2 uker siden.

Jeg er dermed ikke alene om å anbefale Vidar Kleppe om å trekke sitt kandidatur som ordførerkandidat ved valget i 2023. Han bør også erkjenne at han ikke har all verdens å bidra med i det året som er igjen av denne valgperiode.

Det finnes en tid for alt – også for politikere.
Vidar Kleppe er en av dem som bør strykes fra Demokratenes liste.

Nils Nilsen
Bystyrerepresentant for Demokratene

Faste representanter i bystyret i rangert rekkefølge:

Vidar Kleppe (kumulert)
Makvan Kasheikal (kumulert)
Nils Nilsen ( Strøket fra lista…..?)
Roy Fardal (Utmeldt)
Tore Heidenreich (Utmeldt)
Lajla Elefskaas (Utmeldt)
Lene Jakobsen
Jorunn Aaselle Olsen (Utmeldt)
Alf Albert
Olav Homme (Utmeldt)

Vararepresentanter til bystyret:
Arild Buli
Terje Svendsen (Utmeldt)
Grete Cecilie Hansen (Utmeldt)
Leif Arne Grødem (utmeldt)
Kurt Olaf Gjertsen (Utmeldt)
Kjell Arne Holbek (utmeldt)
Else Uleberg (Utmeldt)
Arild Omdal (utmeldt)
Walther Johanssen
Unni Venke Hansen
Harald Messel
Ole Ragnar Rypestøl
Tommy Sigurd Tolfsen (utmeldt)

I tillegg finnes følgende utmeldte fra råd, styrer og verv både internt i partiet og fra kommunale verv:
Ernie Naglestad
Anita Lotsberg
Bjørn Erik Tindvik
Knut Erik Severinsen
Einar Naglestad
Astri Iglebæk
Kjell Holbek

Ì

Else Uleberg (Utmeldt)
Arild Omdal (utmeldt)
Walther Johanssen
Unni Venke Hansen
Harald Messel
Ole Ragnar Rypestøl
Tommy Sigurd Tolfsen (utmeldt)

I tillegg finnes følgende utmeldte fra råd, styrer og verv både internt i partiet og fra kommunale verv:
Ernie Naglestad
Anita Lotsberg
Bjørn Erik Tindvik
Knut Erik Severinsen
Einar Naglestad
Astri Iglebæk
Kjell Holbek