Kaoset forsetter i beste stil….

Fra Max Hermansen som tydelig er frustert over tingenes tilstand i Demokratene etter landsmøte 2019. Lovligheten av utbetalinger til leder i partiet stilles det spørsmål om samt at det mer eller mindre fastslås at Demokratene er en sørlandsekt.

«Horribelt landsmøte i Demokratene!

En ting var at landsmøtet kom i gang 40 minutter forsinket; ikke engang hvem som hadde stemmerett og ikke på landsmøtet blant de kun 35 fremmøtte, var klargjort på forhånd.

En annen ting at lederen i sin politiske tale, viser at han ikke skjønner bæret av hva som skjer med landet vårt. Det er ingen reell forståelse hos ham over hva over 300.000 muslimer i Norge betyr. Han sa at volden stort sett er et Oslo-problem. Det han og de andre har som hovedsaker, er å få stoppet en kultur-silo i Kristiansand og å få bort bompengeringen i Kristiansand.

En tredje at det i 2018 var 40 prosent færre som betalte kontingent i forhold til 2017. Og enda færre så langt i år. Likevel ble lederen rost for sin fremragende innsats for partiet.

En fjerde at sentralstyret hadde bevilget lederen 100.000 kr i godtgjørelse, uten å ha budsjettmessig dekning, og at det var utbetalt på grunnlag av en faktura og ikke som lønn. Ulovlig?
Mitt krav om tilbakebetaling av det meste av dette, og at det skulle utbetales som lønn, fikk kun to stemmer.

En femte at det i dette valgåret, ble det i budsjettbehandlingen satt av kun 74.000 til valgkampen, av et totalt budsjett på 440.000. Også i år får lederen 100.000.
Mitt forslag om å overføre 130.000 til valgkampen, fikk kun to stemmer.

For en inkompetanse!

Og så ble hele gjengen gjenvalgt.

Sukk mitt hjerte, men brist ikke!

P.S.: Jeg prøvde å bli valgt til leder for Demokratene og hadde med meg et nesten fullstendig forslag til nytt sentralstyre med svært kompetente mennesker»