Max Hermansens politiske manifest skremmer

Hermansens politiske manifest er blitt kjent og det er skremmende!

I en tid med boligkrise, mangel på sykehjemsplasser, lav sykehusdekning for Oslo befolkning har Max Hermansen kun en sak i sitt hode; UT eller «besvikelsen» som han kaller det. I hans enkle samfunnsbilde skal alle store oppgaver løses ved å sende mennesker ut av landet. Hvor mange mennesker som Max Hermansen vil samle opp av spedbarn, barn, unge, kvinner og menn vil dreie seg om flere titusener, om ikke hundretusener av mennesker.

Norge har aldri i sin historie samlet opp mennesker for å sende dem til «lavkostland». Vi vil bryte med alle inngåtte internasjonale konvensjoner. Vår europeiske naboer vil reagere med avsky og Norge vil bli kategorisert som ett fascistisk samfunn som bryter alle universelle menneskerettigheter.

Mennesker som ikke har samme «korrekte moralske oppsyn» som Max Hermansen, er 2 klasses mennesker. Sist en norsk minoritet ble sendt ut med tvang fra Norge skjedde under okkupasjonen. Da ble jødene sendt ut. Nå vil han sende ut muslimer inkludert norske konvertitter. Det er ikke store forskjellen på datidens og Max Hermansen tankegods.

Vi må anta at deres eiendeler og hjem blir konfiskert, for Max Hermansen skal vel ikke bruke «oljefondet» for å betale for sin galskap?

Norge vil garantert bli fordømt av det internasjonale samfunn. Vi kan med stor sikkerhet garantere at vi vil bli utsatt for internasjonal boikott og sanksjoner. I verste tilfelle vil hans ideer medføre en humanitær krise slik at våre allierte må gripe inn.

Isteden for å anklage politikere for en uønsket utvikling, rammer Max Hermansen de som har agert innen for aksepterte normer satt av våre folkevalgte.

Dette vil nordmenn avvise ved valget i september. De vil snu seg i avsky. Demokratene i Norge under kuppmakere har blitt ett høyreekstremt parti der sverd skal kvesses, hvor den stilletiende befolkning skal utryddes. Sist en hørte tilsvarende propaganda var under Nasjonal Samling.

Norge har store utfordringer innen integrering og ikke minst i vår asyl og innvandringspolitikk. Dette løses ikke ved å opptre som en klovn i en politisk klisje av ett parti som bærer ordet demokrat.

Med Max Hermansen uttalte politiske oppgave er det absolutt ingen demokrati og rettsvern, men inhuman menneskelig lidelse.

Alt Max Hermansen har engasjert seg i har blitt til koks og gråstein. Det samme vil skje med hans politiske «prosjekt».