Partiet ville bryte med parlamentarismen

Før landsmøtet 2016 ville Vest-Agder gjennomføre sin plan med åpent landsmøte for alle medlemmene og ikke bare valgte delegater gjennom fylkeslagene. Derfor måtte Arbeidsutvalget komme ut med en tolkning av vedtektene for å roe ned situasjonen da Jan Simonsen hadde publisert på sin blogg at alle medlemmene kunne møte opp. Det finnes ingen grenser for hva disse kan finne på for å beholde makten i sentralstyret.

Dette la vi ut på Demokratene.no i april 2016

Forvirring angående Landsmøtet

Det har kommet på en privat blogg at Demokratene har åpent hus under Landsmøtet 16 og 17 april.
Disse opplysningene medfører ikke korrekthet!
Hver fylkeslag i Demokratene har hatt demokratiske valg av delegater som skal møte på Landsmøtet. I tiden etter 1905, fram til endringen av grunnloven i 2007 fungerte parlamentarismen som sedvane rett og ble derfor ikke formelt innført i Norge før 2007.
Denne praksisen spredte seg ned til de enkelte politiske partier. Norske politiske partier er organisert i fylkeslag, som igjen er inndelt i lokallag (tilsvarende en bydel, by, kommune eller lignende). Det er lokal- og fylkeslagene som utpeker delegater til partiets landsmøte, som er et partis høyeste organ. Landsmøter avholdes enten årlig eller annethvert år, og trekker opp de overordnede linjene i et partis politikk.
Dette er den sedvane som har bygget seg inn i norsk partipolitikk, en sedvane, kultur og tradisjon Demokratene i Norge er meget stolte av.
Vi vil derfor med dette klargjøre at Demokratenes landsmøte er i henhold til denne lange politiske tradisjon og denne bloggen der det kunngjøres at det er åpent landsmøte, ikke medfører riktighet.
Vi beklager at slike misledende opplysninger kommer ut og at partiets offisielle portal er Demokratene.no. Eventuelle kostnader som den enkelte blir påført på bakgrunn av misledende opplysninger VIL ikke bli refundert av Demokratene Norge, men at den som er ansvarlig redaktør av den gjeldene blogg bør da kontaktes.

Partiets forståelse av vedtektene fra 2015 er her: demokratene_vedtekter.pdf

Fylkeslagene er grunnfjellet i det norske partipolitiske liv og fylkeslagene alene samler sine medlemmer hvert år under det man kaller sine årsmøter. Med alle fremmøtte medlemmer til stede  velger man også delegater til partiets øverste organ, Landsmøte.
Dette er en tradisjon, sedvane og kultur i norsk partipolitikk helt siden parlamentarismen sin innføring i Norge. Dette er også tilgjengelig for de som ønsker å lese dette på Wikipedia.:
«Norske politiske partier er organisert i fylkeslag, som igjen er inndelt i lokallag (tilsvarende en bydel, by, kommune eller lignende). Det er lokal- og fylkeslagene som utpeker delegater til partiets landsmøte, som er et partis høyeste organ. Landsmøter avholdes enten årlig eller annethvert år, og trekker opp de overordnede linjene i et partis politikk. Et partis partiprogram vedtas her (gjerne for en fireårsperiode), og i mange partier vedtar også landsmøtet andre typer programmer, slik som for eksempel stortingsvalgprogram, handlingsprogram, sametingprogram og lokalpolitisk program.»
På bakgrunn av denne tradisjonen som stammer fra 1880 tallet har fylkeslagene i Demokratene valgt sine delegater med bakgrunn i §7 i partiets vedtekter hvor det heter som blant annet:
«Politisk debatt, herunder å behandle innkomne forslag og resolusjoner, samt saker som skal fremmes for landsmøtet».
Ett åpent landsmøte vil gjøre det umulig å fremme det enkeltes fylkeslag saker som er av betydning, delegatenes mandat vil være fjernet. Dette vil skade fylkeslagene som skal være motoren i hvert enkelt fylke foran stortingsvalget i 2017 og framtidige valg. De valgte delegater er derfor suverene og de har gitt ett mandat fra sine fylkeslag til å representere sitt lag og dets medlemmer. Ett åpent Landsmøte som enkelte krever kan og vil bety slutten for fylkeslagene i Demokratene. Da går Demokratene fra å være ett politisk parti til en ideologisk organisasjon.
Fylkeslagene er på bakgrunn av denne tradisjonen tilgang på offisiell støtte for sitt partipolitiske arbeide. Ett brudd på denne tradisjonen vil kunne medføre at §12 og §13 i Partiloven ikke vil trå i kraft. Fylkeslagene vil da ikke ha økonomisk forutsetninger for å overleve.
Utifra §7 og til hensyn av våre fylkeslag har vi kommet derfor til følgende konklusjon av §11: «Med “samtlige medlemmer” betyr medlemmer som har vært på fylkelagenes årsmøter og blir valgt til delegat fordi vedtektene inneholder rettningslinjer for fylkeslag/lokallag.»