Fare for at tenna bli slått ut

Valgte Nils Nilsen å trekke seg fra møte, tiltros for at han er medlem og er i Kristiansand bystyre. Interessant fordi Demokratene er kjent for å være tennenes beste venn i norsk politikk!

Fra Kristiansandsnyhetene:

«Dramatisk da Nils Nilsen ble forsøkt fjerna med makt fra årsmøte i Agder Demokratene.

Nils Nilsen ankom årsmøte, men det ble en kort affære for Nilsen. Vidar Kleppe og Geir Ugland Jacobsen gjorde seg klar til å ta i bruk fysisk vold når Nilsen ville inn i formannskapssalen.
Av Knut Erik Severinsen

Demokratene ligner mer og mer på en en prosent motorsykkelbande enn et politisk parti. Det fikk Nils Nilsen merke da han ankom årsmøte, et årsmøte han var lovlig innkalt til i egenskap av betalt medlemskap og folkevalgt for Demokratene i Agder.
Nils Nilsen hadde ikke tatt mer enn 2 steg inn i bystyresalen før han ble anmodet av Vidar Kleppe om å forlate møtet. – Den anmodningen etterkommes ikke, var Nils Nilsens svar. Da entret Vidar Kleppe talerstolen og serverte en rekke løgner om Nils Nilsen. Ikke nok med det, partileder Geir Ugland Jacobsen som hadde tatt turen ned fra Oslo grep også inn og ville hive Nilsen ut.
Da Nilsen ikke ville gå frivillig så bestemte Vidar Kleppe at møtet skulle fortsette i formannskapssalen. Nilsen som er medlem ville selvsagt overvære møtet, men ble møtt i døra av Vidar Kleppe, Geir Ugland Jacobsen og en heller røslig kar fra Kvinesdals distriktet. Det var helt åpenbart at de ville utøve fysisk vold for å hindre Nilsen å komme inn. Nilsen forlot da årsmøte. – Jeg ville ikke risikere å få slått ut tennene, sa Nils Nilsen til KN i et intervjue straks etterpå.
Det var mye ikke som lignet på et årsmøte i et Politisk parti. Makvan Kasheikal fremmet eksklusjonsvedtak mot et medlem KN har fått opplysninger om. Ikke av selve medlemmet, men av andre som er rystet over Kasheikal sin oppførsel. . Kasheikal som selv åpenbart burde vært ekskludert for å ha tilegnet seg halve partikassen på simpleste sett var freidig nok, ikke bare å møte opp, men også fremme dette eksklusjonsforslaget.

Ikke nok med det, dette var et ekstraordinært årsmøte. I følge Demokratenes vedtekter så skal bare saker som står på dagsordenen behandles. Likevel ble altså dette eksklusjonsvedtaket behandlet og vedtatt oversendt sentralstyre. Et klart brudd på vedtektene. For øvrig er vedtekts brudd helt vanlig for ledelsen i Demokratene. Topp tre, altså Geir Ugland Jacobsen, Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal bryter vedtektene ustanselig. Straks et medlem gjør det så henger et eksklusjonsforslag over vedkommende umiddelbart.
Tilbake til den ytterst nedrige behandlingen av Nils Nilsen.

Nils Nilsen er medlem i Demokratene. Ikke har han meldt seg ut, ikke er han ekskludert. At Vidar Kleppe regner han som utmeldt er bare et nytt bevis på at Kleppe ikke bryr seg om normale prosesser, men turer frem som den diktator og løgner han er. Nils Nilsen sto på 25.plass på Demokratenes liste i 2019, men suste inn på 2. plass etter personstemmer. Han er altså folkevalgt med 7535 stemmer i ryggen. Nilsen er også lovlig valgt inn i Demokratenes programkomite.
For rasisten Vidar Kleppe har Nils Nilsen blitt et problem. Problemet er at Nils Nilsen ikke er rasist. Det har falt den moralsk skrupuløse lokal politikeren, Vidar Kleppe tungt for brystet. Demokratene er et innvandrer fiendtlig rasistisk parti. Program og vedtekter er spesialdesignet kun for en ting, hanke blåøyde velgere. Dette er noe selvsagt ikke Kleppe vil snakke om, men i dag fikk vi altså se at han også kan tenke seg å utøve vold mot et av sine medlemmer!
KN kommer tilbake med mer stoff fra årsmøtet i Agder Demokratene som dessverre ikke lengre kan betegnes som et demokratisk parti, men mer som et en prosent motorsykkel bande.
Bildet viser Nils Nilsen alene i Bystyresalen etter at samtlige hadde innatt formannskapssalen.»