Fra ille til verre-militære skal arrestere meningsmotstandere

Nå er vi tilbake til 1930-1945 årene, det vi så i Tyskland skal nå implementeres i Norge hvis dette blir vedtatt på landsmøtet.
Morgenkaffen satt seg i strupen da Fedrelandsvennen skrev om meningsmotstandere skal arresteres av militære styrker og arresterte skal ansees som krigsfanger.

»

KRISTIANSAND: Lørdag møtes landsmøtet i Demokratene på Gardermoen etter en opprivende maktkamp i partiet. Vidar Kleppe er den eneste fra Agder som er igjen i partiledelsen. Resolusjonsforslagene som fremmes for landsmøtet, viser en ny retning for partiet som ved valget ble det tredje største i Kristiansand.
Da sentralstyret med daværende partisekretær Makvan Kasheikal i spissen ville ekskludere partileder Geir Ugland Jacobsen i forrige uke, var det blant annet med anklager om at han ville åpne dørene for ekstreme høyreekstremister og Covid-konspirasjoner.
– Det er kontakt med personer og grupperinger blant de mest ekstreme ytterst på høyre fløy, sa Kasheikal til Fædrelandsvennen.
Partileder Geir Ugland Jacobsen avviser bastant beskyldningene om å trekke partiet i høyreekstrem retning. Han tar også et klart forbehold når det gjelder resolusjonsforslagene.
– Dette er forslag landsmøtet skal diskutere. Vi har vært rause med å slippe saker gjennom. Det er ikke sikkert det blir vedtatt, sier han.
Sverigedemokraterna
Det foreslås et navnebytte fra Demokratene til Norgesdemokratene, og at man innleder et tett samarbeid med Sverigedemokraterna, som har sitt utspring fra det høyreekstreme miljøet i Sverige.
Mottoet er: «Norge først».
Landsmøtet får også presentert et forslag om at partiledelsen bør jobbe for å samle partiene som har et felles «antiglobalistisk og nasjonalkonservativt» verdisyn. Dette vil kunne utløse optimisme og skape en boost, som det heter i forslaget.
Vil fengsle motstandere
Det mest oppsiktsvekkende forslaget kommer fra fylkeslaget i Vestfold og Telemark. De foreslår en handlingsplan mot det som kalles «antidemokratiske og totalitære ideologier».
I resolusjonsteksten konkretiseres disse til å være «kommunister, nazister og islam», eller organisasjoner som «Black Lives Matter» og «Antifa».
Forslaget omtaler dem som personer og organisasjoner «som bekjenner seg til antidemokratiske og totalitære ideologier som foreskriver bruk av vold og endog terror mot andre samfunnsborgere».
Forslaget innebærer at hvis du skulle komme til å skade noen eller noe mens du utøver din tro eller begår en «antidemokratisk handling», skal det under Demokratenes styre defineres som terrorisme og et angrep på demokratiet.

Her mener forslagsstillerne at det er militæret som skal pågripe, etterforske og dømme dem. Ikke politiet eller retten.

De som pågripes for «terror» skal ifølge forslaget også defineres som «krigsfanger».
Lista med forslag til sanksjoner mot folk som tror eller mener noe feil er lang:
De skal kunne fengsles, utvises, fratas stemmeretten og statsborgerskap. De skal heller ikke ha rett til å organisere seg, heter det blant annet.

De skal heller ikke kunne ha forsamlingshus. Eksisterende hus skal stenges.

Vil forby partier og islam

 

Forslaget gjør det klart at dette vil få omfattende politiske konsekvenser for partiet. Det skal ikke gjøres forskjell på tro og politisk ideologi.

«Politiske partier som bekjenner seg til én av disse ideologiene (kommunisme, nazisme og islam) vil også bli forbudt», heter det i forslaget.

Ut av FN

 

Forslaget vil ifølge forslagsstilleren også bety at Norge må gå ut av EØS-avtalen, Schengenavtalen og melde seg ut av FN.

I tillegg til utmeldingen fra FN, vil forslagsstilleren også ha Norge ut av Verdens helseorganisasjon (WHO). Som det påstås er korrumpert og «i stor grad eid og under innflytelse av vaksineindustrien og Bill Gates.»

Vaksineskeptikere

 

Partiet skal også diskutere skepsis mot koronavaksine.
«De nåværende og korrupte maktforhold i WHO gir en adekvat forklaring på hvorfor WHO under covid-19 hovedsakelig pushet vaksiner og i 2020 fjernet «naturlig immunitet» fra sin terminologi, til fordel for en definisjon som tilsier at immunitet kun gis via vaksiner», heter det.

– Har ingen kjepphester

 

Partileder Geir Ugland Jacobsen sier at han ikke har noen kjepphester, og vil føye seg etter landsmøtets vedtak når det gjelder handlingsplanen mot «antidemokratiske og totalitære ideologier».

– Jeg skal se nærmere på ordlyden i ro og mak. Jeg har ikke bestemt meg ennå. Her har jeg ingen kjepphester og vil føye meg etter landsmøtets avgjørelse, sier han.

– Gigantisk svindel

 

Partilederen er derimot klar på sin motstand mot koronavaksinen, synet på FN og WHO. Han har ikke tatt vaksinen selv.
– Dette er en vaksine som ikke fungerer, som har kostet mange liv: en gigantisk svindel rett og slett, sier han, som staten ikke skal promotere eller betale for, sier han.
Svakhet med demokratiet
At landsmøtet skal diskutere muligheten for å fengsle folk for sin tro eller deres meninger, og ønsket om å kunne forby partier og islam kommenterer partilederen slik:
– Dette har de i andre land også. Vi vil beholde nasjonal suverenitet, unngå globalistisk, kommunistisk eller islamsk autoritært styre. Det er det en svakhet med demokratiet at det tillater fremveksten av autoritære ideologier. At de kan utvikle seg i fred til man når en kritisk masse og kan sette agendaen. Da er toget gått. Dette er enkel matematikk. Vi vil ikke tillate fremvekst av slike trusler mot demokratiet, sier han.
– Vil du fengsle medlemmer i Rød eller kommunistpartiet, som sier de er kommunister; definere dem som terrorister hvis de demonstrerer?
– Representanter for det ytterste venstre har en tendens til å bruke trusler, vold og bråk – og kneble andres ytringer. Det vet vi. Det er en form for antidemokratisk virksomhet.
– Hvilke religioner vil du forby?
– Det er spesielt islam. Det er en politisk ideologi vel så mye som en religion. Da må vi vurdere om vi skal tillate det, sier Ugland Jacobsen.
– Hvis man kaller det en religion – og i ly av religionsfriheten promoterer og jobber for dette, så må man skille mellom politisk og religiøs islam. Men dette henger veldig sammen. Vi har ikke noe imot muslimer en for en. Men som en politisk kraft ser vi at det er en fare, sier han.