Geir Ugland Jacobsen politianmeldt

Dramaet i Demokratene forsetter i full styrke. Ikke før blekket hadde tørket etter fylkesleder i Oslo Øhmans angrep Kent Andersen så kommer tilsvaret. Det er tydelig at Kent Andersen ikke har ligget på latsiden.

Innlegget ble publisert i Resett men senere trukket tilbake etter Kent Andersen ønske. Vi har kun sett bris og snart blir det full kulling. Demokratene svikter ikke når det gjelder dramatikk!

I dag 20. mai er Geir Ugland Jacobsen anmeldt for grovt økonomisk underslag og dokumentfalsk Jf. straffeloven §324, §325 og §361. Anmeldelsen er levert til seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt, og inneholder hele 24 vedlegg i form av styrereferater, protokoller og kontoutskrifter som bevis. Bakgrunnen for anmeldelsen hva sentralstyret mener er økonomiske misligheter gjennom hans verv som fylkesleder i Oslo, samt ulovlige økonomiske disposisjoner som avsatt partileder. Flere er implisert i saken.

Geir Ugland Jacobsen ble avsatt som partileder i et vedtak fattet av partiets sentralstyre den 09.05.2022 mot én stemme, basert på mistillitsforslag og fellende bevis for bl.a. omfattende ulovlig fraksjonsvirksomhet over lengre tid. Ugland Jacobsen påberoper seg imidlertid fortsatt å være partileder, basert på et panikksmøte han selv kalte fraksjonen sin inn til den 10. mai. Etter å ha mistet all tillit i sitt eget styre og fått tilbud om å gå av med æren i behold, gikk han altså til angrep.

Kuppmakerne, hvor også Tom Stian Øhman er sentral, refererer konsekvent til dette fraksjonsmøtet som et «ekstraordinært landsstyremøte» med rett til å overstyre det lovlig valgte sentralstyret. Dette er blank løgn:

Møtet Øhman og fraksjonen refererer til brøt partiets vedtekter for innkalling, hadde ikke lovlig flertall, og ble i tillegg erklært illegitimt av partiets egen generalsekretær overfor de fremmøtte – noe samtlige til stede er klar over. Også denne møteprotokollen har Ugland Jacobsen forfalsket, og det måtte han: Denne falske «landsstyremøte»-protokollen er nemlig det eneste dokumentet Ugland Jacobsen nå hevder sin legitimitet som partileder på, og tømmer partikassa med.

Ugland Jacobsen og hans medløpere har på bakgrunn av denne falske protokollen, også hasteinnkalt til et illegitimt landsmøte hinsides alle partiets vedtekter den 21. mai for å sementere sin egen makt. Slik vi i sentralstyret ser det, vil alle som deltar på dette «landsmøtet» være behjelpelig til å renvaske ulovligheter. Jeg anbefaler derfor alle gode medlemmer av Demokratene å holde seg lagt unna sirkuset, ledet av ekskluderte og en leder anmeldt for økonomisk kriminalitet.

Øhmann raller mye om møter jeg ikke var med på, og for en gangs skyld snakker han sant: Jeg hadde covid to ganger, men akkurat møtet i Oslo 28. april måtte jeg droppe, ettersom jeg måtte prioritere å følge Geir Ugland Jacobsen manipulative møteledelse i Vestland fylkesårsmøte. Min inngripen der hindret fraksjonen hans å snike til seg enda mer makt.

Øhmans barnsligheter rundt hvem som er mest populær gidder jeg ikke engang å kommentere. Han får heller ta en titt på medlemsregisteret som han ulovlig har overtatt, og sjekke utmeldingene som strømmer inn.

Til slutt vil jeg presisere at dette ikke er en maktkamp mellom Ugland Jacobsen og meg. Det er en oppvask mellom det legitime sentralstyret og det vi anser som en høyreekstrem fraksjon på jakt etter de tre millioner kronene som partiet får i offentlig støtte. Vi som alltid har forholdt oss til lover, regler og vedtekter, gjør ikke dette av hevngjerrighet, men av rent samfunnsansvar: Vi må renvaske oss selv for beskyldningene fra gærningene som har overtatt Demokratene.

Resett har forelagt Kent Andersens innlegg for Geir Ugland Jacobsen. Ugland Jacobsen skriver følgende som repsons på dette innlegget:

«Jeg har dokumentasjon på alt og styrevedtak på alt jeg er anklaget for. Jeg har ikke sett anmeldelsen. Dette er Kent Andersens forsøk på å sabotere et lovlig innkalt landsmøte som har vært planlagt i flere måneder.»