Her er kuppmakerenes valglister

Ditt navn på valgliste betyr at du stiller deg bak organisasjonen, deres program og deres budskap på nettet. Det betyr også at du påtar deg personlig ansvar for andres ytringer og handlinger. Du bør sjekke litt på hva andre på listen står for.

Vi kan fortelle at blant listekandidatene finnes personer PST har kontaktet og/ eller holder øye med. Er du uheldig å være på liste med slike, så må du regne med å bli gransket.
Dette kan ha betydning dersom du har eller må ha en form for sikkerhetsklarering.
Og det er fortsatt mulig å be valgstyret i angjeldende fylke om å få trukket kandidaturet ditt.

Her er listene:

Oslo valgliste 2017

Hordaland valgliste 2017

Rogaland valgliste 2017

Sør-Trøndelag valgliste 2017

Nord-Trøndelag valgliste 2017

Møre og Romsdal valgliste 2017

Nordland valgliste 2017

Sogn og Fjordane valgliste 2017

Oppland valgliste 2017

Vest-Agder velgliste 2017

Aust-Agder valgliste 2017

Akershus valgliste 2017

Østfold valgliste 2017

Vestfold valgliste 2017

Buskerud valgliste 2017

Telemark valgliste 2017

Hedemark valgliste 2017

Troms valgliste 2017

Finnmark valgliste 2017