Hvem styrer egentlig Brreg?

Bergens Tidene og NRK har tatt opp saken at noen partier har levert dobble valglister i noen fylker. Vi mistenker at vår saksgang med det offentlige, som er full av motsettninger, skyldes at noen vil knekke partiet. Eller vil de bruke partiet som flueteip for oppsamling av høyreekstremistisk grums som flyr rundt oss og er plagsomt?

Det viser en enorm manglende logikk når vi går gjennom våre svar fra Brreg. Som eksempel kan vi nevne at av de moderate kreftene som var registrert i partiregisteret fikk brev om at de hadde klagerett på ny registrering i Partiregisteret (klagerett). Forbauselsen var derfor stor når man fikk beskjed om at klagen var avvist fordi vi ikke hadde klagerett.
Det er derfor betimelig å spørre oss selv, er det andre » samfunnskrefter» som trekker i trådene, som ønsker ett gitt utfall?

Ett erklært ugyldig styre er idag stemplet godkjent av Partilovnemnda som statsautorisert kuppmakere, og det er knapt hva vi kan kalle demokratisk!