Kristan Kahrs – som en fisk på land i Norge

Det har vært mye oppmerksomhet om Kristian Kahrs i Norgesdemokratene. Kristian Kahrs som har permanent tilhørighet i Serbia og ekstremt sterke Russland sympatier, har uttalt at han føler seg som fisk på land i Norge.

Kristian Kahrs lojalitet ligger ikke i fedrelandet, men hos den de som bruker det kyrilliske alfabet, det vil si Russland og Serbia. Hele hans politiske virke har aldri vært nordmenns «ve og vel» men hvordan Norge og nordmenn kan brukes for å bedre russere og serbernes liv. Hele hans virke dreier om å svekke Norge, våre allierte og samarbeidspartnere.

Fra dag 1 i det som tidligere var Demokratene i Norge, senere Demokratene og nå Norgesdemokratene er målet det samme som da han startet i Demokratene i Norge 2015. Norge ut av NATO, Norge del av Russland og Norge isolert fra den vestlige sfære. Hans innflytelse hos Norgesdemokratene er enorm. Det er tydelig at Norgesdemokratene kjemper for de samme politiske mål.

Hvordan Norge vil fungere som et «Nord-Korea» i Europa er ikke godt å vite, men det vil bety at Russland vil få stor innflytelse i Norge, ja sågar at Norge blir «oblast» i Russland, hvor vi må lære oss å nyte folkedrikken vodka, ete flesk og snakke russisk.

Spørsmålet er jo om Russland støtter Norgesdemokratene, for mer russervennlig og Putin lojalt norsk riksdekkende parti finner man ikke.

Da Kristian Kahrs sendte epost til 2 sekretær Kulikov i den russiske ambassade ble grunnstenen lagt for alvor. I dag ser vi resultatet. Norgesdemokratene politikk er «skit i Norge leve Russland».