Pengehungrig arabisk diktator

Så kommer det fram i all tydelighet at det sittende styret i Demokratene i Norge oppfordrer folk til å stemme på de slik at de oppnår størst mulig stemmestøtte til partikassen. De oppfordrer også folk til å stemme på dem i fylker der det ikke er mulig å vinne et mandat. Dette vil gjelde i alle 19 fylker. Altså er det hele kokt ned til å gjelde partiets økonomi de neste fire år. Dette er en desperat tigging om penger. Partiet er ikke som et demokratisk, norsk parti, men som en business. Lyver gjør han også da vi vet når Oslo-liste saken skal opp. Den er ikke kommet opp ennå. Samme er det med Hedemark. Flere fylker vil ikke behandle disse listene, men har sendt de videre fra seg.

4. juni står det på Demokratene.no

I likhet med tidligere år stiller Demokratene i Norge lister i samtlige fylker ved høstens stortingsvalg. Noen utmeldte og ekskluderte medlemmer forsøkte å lage problemer med å sende inn alternative lister som de utga for å være Demokratene i Norges lovlige lister. Disse listene ble som ventet forkastet av valgstyrene i de respektive fylkene.

«Det var det endelige tapet for disse personene. Og ikke uventet,» sier partileder Makvan Kasheikal. «At vi nå stiller lister i samtlige 19 fylker er viktig. Det betyr at samtlige nordmenn med stemmerett kan velge vår liste. Det er viktig at alle som er mer enig med vår restriktive innvandringspolitikk og motstand mot EØS og Schengen-avtalene, og vår øvrige politikk, enn med andre partier, stemmer på Demokratene i Norge, også i fylker der det i praksis ikke er mulig å oppnå stortingsmandat,» understreker han.

Kasheikal minner om at partistøtten i de neste fire årene avhenger av stemmestøtten, slik at mange velgere ved årets valg vil bidra til å styrke partiet fremover mot stortingsvalget i 2021. Dessuten vil det gi et signal om at velgerne er misfornøyd med blant annet den liberale innvandringspolitikken som også er ført av dagens regjering, eller med de lave skattelettelsene og kraftige økningene i avgiftene for bilistene. «Den beste måten å vise misnøye på, uten å stemme sosialistisk, på partiet som vil ha enda mere skatter og avgifter, og en enda mer liberal innvandringspolitikk, er å stemme på Demokratene i Norge, også i de fylkene hvor vi i praksis ikke kan få mandat,» sier han.»

Her er brev fra Hedemark valgstyret:

Vi viser til vårt brev datert 22.5.

Fylkesvalgstyret i Hedmark har mottatt din henvendelse med tilleggsopplysninger i klagen du har meldt til oss tidligere.

Saken ble ikke kjent for sekretariatet og fylkesvalgstyret før etter at saken var sluttbehandlet.

Vi har nå ettersendt din dokumentasjon, med tilleggsopplysninger, til Kommunalavdelingen, for videre saksbehandling og endelig avgjørelse i Riksvalgstyret. Jfr. Valglovens §6-8.

Dette til orientering.

Personal- og organisasjonsavdelingen
Datert 22/5.

Alle listene godkjent