Vidar Kleppe og russisk finansiert fake news

Fake news fra russisk side er en stor trussel. Det som skiller russisk fake news fra normale nyheter er at det retusjerte og manipulerte bilder, det er falske navn på journalisten og det er ofte ikke navn, men ord som «kommentator» eller «JJ Snowflake» som forfatter av nyheter.

Vidar Kleppe er en del av denne russiske fake news serien. Han er ofte blitt profilert på 24avisen.com, som bringer manipulerte nyheter ut til sosiale medier via falske profiler, med kontaktpunkt i partikontoret til Demokratene i Norge. Disse falske profilene peker på hvor løsningen på konstruerte problemer, nemlig Makvan Kasheikal eller hans løpestreng gutt Vidar Kleppe.

Vi alle reagerte med den største avsky på terroren i Manchester, England.

Fake News som Vidar Kleppe profilerer seg aktivt på hevder at terrorangrepet er bløff, «Det såkalte terrorangrepet i Manchester var en bløff. Alt dette er skuespill for å skape mer hat og frykt i samfunnet slik at vi får et enda strengere overvåkings samfunn/politistater.»

Vidar kleppe er ett del av miljø som er finansiert av krefter som presenterer løgn til det norske folk, som man kan se her, at terror mot forsvarsløse er en bløff.

Spørsmålene øker i omfang. Hvor kommer kapitalen i fra? Russisk etterretning? Vi vet at Demokratene i Norge under ledelse av kuppmakere er i mot NATO, og ønsker partnerskap med Russland, eventuelt bli ett guvenørskap under Russland med Kahrs, Kleppe og Kasheikal som ledere.

Løpende utvikling. Mer informasjon kommer.

Fake profil: