Pressemelding – anmeldelse av Geir Ugland Jacobsen

Mottatt pressemelding  –  fra det legitime registrerte sentralstyret!

PRESSEMELDING

Demokratenes Geir Ugland Jacobsen anmeldt for grovt økonomisk underslag og dokumentfalsk

Det legitime sentralstyret i partiet Demokratene har i dag 20. mai 2022 anmeldt den avsatte og ekskluderte partilederen Geir Ugland Jacobsen for grovt økonomisk underslag og dokumentfalsk Jf. straffeloven §324, §325 og §361. Anmeldelsen ble levert til seksjonsleder Rune Skjold i Oslo Politidistrikt, og saken inneholder hele 24 vedlegg i form av styrereferater, protokoller og kontoutskrifter som bevis.

Grovt økonomisk underslag har åtte års strafferamme. Også tidligere Generalsekretær Makvan Kasheikal samt partiets grunnlegger Vidar Kleppe er nevnt i anmeldelsen. Bakgrunnen for anmeldelsen det sentralstyret mener er økonomiske misligheter gjennom sitt verv som fylkesleder i Oslo, samt ulovlige økonomiske disposisjoner som avsatt partileder.

Geir Ugland Jacobsen ble avsatt som partileder i et vedtak fattet av partiets sentralstyre den 09.05.2022, basert på mistillitsforslag og fellende bevis for bl.a. omfattende, organisert og ulovlig fraksjonsvirksomhet over lengre tid. Avsettelsen fikk suverent flertall, mot Vidar Kleppes stemme. Sentralstyret stadfestet avsettelsen av Ugland Jacobsen under sentralstyremøte den 12.05.2022, hvor Ugland Jacobsen også ble ekskludert som medlem i Demokratene, og saken er protokollført, mot Vidar Kleppes stemme.

Dagen etter valgte Vidar Kleppe uten styrets vitende å gå bak ryggen på sitt eget sentralstyre, og heller gi Ugland Jacobsen og det styret anser som en høyreekstrem fraksjon makten tilbake over partiets funksjoner, medlemslister og økonomi fra det lovlig valgte styret. Partiet mottar over tre millioner kroner fra det offentlige årlig.

Ugland Jacobsen påberoper seg å fortsatt være partileder, basert på et fraksjonsmøte han selv kalte inn til den 10 mai etter å ha mistet tillit i styret. Kuppmakerne refererer til dette fraksjonsmøtet som et «ekstraordinært landsstyremøte» med rett til å overstyre det lovlig valgte sentralstyret. Dette er frakoblet virkeligheten:

Møtet fraksjonen refererer til brøt partiets vedtekter for innkalling, hadde ikke lovlig flertall, og ble i tillegg erklært illegitimt av partiets egen generalsekretær overfor de fremmøtte – noe samtlige til stede er klar over. Også denne møteprotokollen har Ugland Jacobsen forfalsket, og er det eneste dokumentet Ugland Jacobsen nå hevder sin legitimitet som partileder på. Ugland Jacobsen og hans medspillere, har også hasteinnkalt til et illegitimt landsmøte hinsides alle partiets vedtekter den 21. mai for å sementere sin egen makt.

Slik det legitime sentralstyret ser det, var flertallet av de som var med på fraksjonsmøtet den 10. mai, medskyldige i å legge til rette for Ugland Jacobsens økonomiske misligheter. Alle som deltar på det illegitime landsmøtet 21. mai, vil også være behjelpelig til å renvaske ulovligheter.