Demokratenes landsmøte er over – hva nå?

Det virket idyllisk på Gardermoen, men under overflaten så er ikke bare ulming, men det er brann i egne rekker. Som rapportert før ligger Agder fylkeslag nede for full telling.  Ordtaket «udemokratisk lokalt og brunt sentralt» er blitt populært uttrykk i Kristiansand. Mange utmeldinger og responsens på Demokratenes egen FB over gjennomført landsmøte imponerer absolutt ikke.

Vi vet også at forhenværende sentralstyre har anmeldt Geir Ugland Jacobsen for underslag og dokumentfalsk, videre opplyses det om på Kent Andersens podcast at de vil klage på innkalling og gjennomføring av landsmøtet 21 mai. En endelig avklaring vil vi ikke ha før på slutten av sommeren og da kan man også anke hele veien til Partilovnemnda (PLN).  Det er grunn til tro at Kent Andersen og daværende sentralstyre har vært i kontakt  med PLN og fått bistand i hvordan og hvor en klage skal utformes og sendes til.

Første klageinstans vil være Partiregisteret i Brønnøysund. Disse har en plikt til å foreta undersøkelser når det foreligger 2 parter i forhold til gjennomføring av Landsmøte. I og med at Kent Andersen står oppført i Partiregisteret og ikke har fjernet seg, har en en juridisk binding som han kan benytte.

I 2016 ble Demokratenes landsmøte 18.06.2016 nektet godkjent, de ble da ikke registrert. Tiltross for at de ble nektet registrert og landsmøtet erklært ugyldig, brukte de en ugyldig protokoll i Enhetsregisteret, da dette register ikke har samme kontrollfunksjon som Partiregisteret.

Det er også en merkverdighet at Kent Andersens sine artikler ligger fremdeles framme på Demokratene.org.

Det som er derimot sikkert at dette er ikke over på noen måte. Kampen vil forstette, dramaet vil fortsette, gjørmebrytningen vil fortsette, og ureint trav vil fortsette.

Vi ser fram til neste episode som kommer snart, «stadig like forvirra? Ikkje etter denne episoden av forviklingar hos Demokratene».