Rasisme, sjikane og løgn

Disse ordene kommer fra en mann som passer på å skrive, for å bruke Demokratenes eget utrykk, drittpakker om andre.

Her i fra 02.08:
«Aksjonen skjer i samarbeid med den ekskluderte svindleren Kim Steinar Kjerner Strømberg og miljøet rundt Hans Jørgen Lysglimt Johansen som leder enmannspartiet Alliansen.»
Nå har Kim Steinar Kjærner-Strømberg aldri vært ekskludert og ikke bedrevet svindel. 

Det interessante er jo at den som kommer med disse ord, er faktisk selv ekskludert fra Fremskrittspartiet. Ikke nok med at han er eksludert fra Fremskrittspartiet, men han er «liksomleder» for et parti som i tiår, har bedrevet kreativ regnskapsføring og ble anmeldt av norske myndigheter for underslag og grovt underslag. Da snakker vi svindel i titusenkroner klassen.

Så kom det nok en «drittpakke» i går på Facebook. Da var det» jødehateren» Hans Jørgen Lysglimt Johansen i Alliansen som fikk gjennomgå, og senest i dag kom dette intervjuet ut, igjen med grove anklager, løgn og sjikane.  Det som er interessant er jo at rasismen og nazismen er jo faktisk de som roper på nasjonal samling om Demokratene. Vigrid og Tore Tvedt ser  med lengselfulle øyne og bankende hjerte til Geir Ugland Jacobsen. 
Liksomledelsen og den registrerte ledelsen tar ikke avstand fra dette. Tvert i mot.


Årsaken til dette voldsomme sinnet som burugla viser, skal vist være at man har trådt inn i «indre anliggenheter» hos Demokratene. Det kreves åpenhet når det gjelder politiske partier, borsett fra Demokratene, selvfølgelig. Demokratene opptrer som en religiøs sekt hvor alle som er utenfor og begynner å stille spørsmål, er en ytre fiende som må bekjempes.  De som merker vreden fra denne «liksomslederen», har nå gitt han et lite nicknavn, nemlig burugla.  Som burugle skriker han høyt mot alle som lurer på hvorfor det landsmøtet av 29 mai ikke er registrert i Brønnøysundregisterne. 

Det styret som er registrert, som kontrollerer alle eiendeler, kapital, budsjett og regnskapsansvar er ikke Geir Ugland Jacobsen. Det er Makvan Kasheikal. Han er også den som sendte inn protokollen som per dags dato ikke er godkjent. Det som er interessant er jo at protokollen helt åpenlyst i første avsnitt, opplyser Enhetsregisteret og Partiregisteret at de fraviker vedtektene. 

Administrende direktør som Makvan Kasheikal  tittuleres på Enhetsregisteret, vet at protokollen av 29 mai, kunne aldri bli godkjent basert på avgjørelse i Partiregisteret 26 juli 2016. Da ble også protokollen fra et Ekstraordinært Landsmøte nektet registrert på grunn av vedtektsbrudd.

«Burugla» bør heller fokusere på hvordan han har til de grader blitt manipulert trill rundt, til å tro at alt er i skjønneste orden, når hans navn og resten av «liksomstyret» ikke fremkommer i offentlige registre.

Så hvem svindler hvem er vel ikke for utenforstående vanskelig å forstå, men for «burugla» er det alle de som stiller spørsmål. 

Den virkelige STORE tragedien er at folk stemmer på Demokratene, i troen på at det er nytt styre i Demokratene. Disse blir politisk svindlet på det groveste.