Seireren følger våre faner

«Seiren følger våre faner» sang arbeiderbevegelsen da politiske seire var ett faktum. »
Seiren følger våre faner» synger man på Kristiansandskontoret når tillitsmenn angripes og de trekker seg.
«Seiren følger våre faner» synger Vidar Kleppe og hans Menn når fylkeslag og demokratiske valgte ledere legges ned og kues.

Politisk destruktivisme satt i system, drømmesamfunnet som er arabisk diktatur, hylles av Vidar og hans Menn.

Dagens sjokkmelding kom i dag fra Vestfold fylkes-og Tønsberg lokallag:

Sitat:

«På ekstraordinært styremøte fredag 31. mars 2017 kl. 10.00, ble det vedtatt at vi trekker oss fra alle verv og melder oss ut av Demokratene i Norge med øyeblikkelig virkning. Det betyr også at vi ikke vil stille til Stortingsvalg 2017 for dette partiet.

Bakgrunnen er de siste dagers skremmende informasjon om hva som foregår i partiet.

Vi tar sterk avstand fra ledelsens utrenskninger og trusler av tillitsvalgte i fylkeslagene, spredninger av negative omtaler i media av egne tillitsvalgte, ledelsens «bruk og kast» mentalitet av egne tillitsvalgte og medlemmer, ledelsens fremleggelse av egenprodusert regnskap for godkjenning på Landsmøte for å usynliggjøre inntekt og overføring fra fylkeslag og ledelsens utstrakte bruk av baksnakkelser og ryktespredninger av egne medlemmer for å fremheve seg selv.

Vi vil heller ikke være bekjent av eller være medlem av et parti med vedtekter som minner mest om diktaturet Nord-Korea, samt har en leder og ledelse som oppfører seg som despoter, som ikke forholder seg til eller forteller sannheter og som missbruker sine verv for egen vinning.
Som i tillegg har en ledelse som godtar og støtter en leder som skryter av at han klarer å lure hoteller og spisesteder ved å si at han har bestilt rom/bord der uten å ha gjort det, for deretter å få dette gratis og/eller med avslag i prisen.

        Sheiken i blant oss, Makvan Kasheikal.

På toppen av dette, prøver de nå å forlede folk til å bli listekandidater for partiet.

Dette forteller det meste om hva slags parti dette har blitt.

 

For styret i Demokratene i Norge
Vestfold fylkeslag og Tønsberg lokallag

Elisabeth Rue Strencbo
ex- fylkes- og lokallagsleder»