Vidar Kleppe truer med å etablere nytt parti

Under siste Sentralstyremøte da  eksklusjonsforslaget mot Makvan Kasheikal ble drøftet var det dramatikk. Vidar Kleppe forlangte at man skulle frede den forhenværende leder og millionær Kasheikal. Hvis dette ikke gikk igjennom truet han med å starte et nytt «Demookratene».

Det lå mye sprengkraft i å få alle fra FRP inn i Demokratene. Konsekvensen av å få dette til, var at Demokratenes leir i Kristiansand ville bli detronisert. Det er godt mulig at Kleppe og Kasheikal starter eget politisk parti.. Spørsmålet er hvor stor sprengkraft dette vil få?