Historie

Partiet Demokratene ble stiftet på Linne Hotell i Oslo 24. august 2002. Ca 25 personer var samlet på Linne Hotell i Oslo og besluttet at fem personer skulle fronte det nye partiet. Disse var: Vidar Kleppe fra Vest-Agder, Sigrunn Sangolt Natås fra Hordaland, Odd Victor Jørgensen fra Vest-Agder, Solleif Hangen fra Vest-Agder og Carl Chr. Anthonisen fra Telemark, som stiftere av Demokratene.

Demokratene klarte ikke i stortingsvalget 2009 de nødvendige 500 stemmer i ett fylke eller 5 000 på landsbasis, og medlemmene måtte ut og samle underskrifter. De klarte de 5 000 underskrifter, men Partiregisteret godtok ikke teksten «revitalisere Demokratene». Det ble da stiftet et helt nytt parti med navnet Demokratene i Norge 8. mai 2010, og arbeidet med innsamlingen startet rett etterpå.  I løpet av kort tid var over 5000 underskrifter samlet inn, og dermed ble Demokratene registrert som et landsdekkende politisk parti i det nyopprettede partiregisteret.

I 2002 meldte Jan Simonsen seg inn i partiet, som dermed hadde ett mandat på Stortinget frem til 2005. Siden Demokratene ellers ikke var representert på Stortinget, var han formelt uavhengig representant resten av sin siste stortingsperiode.