Hva er bakgrunnen for de økonomiske disponeringene i Demokratene

For den uinnvidde kan kapitalflyten i Demokratene virke svært forvirrende og det er svært forståelig, det er ingen andre politiske partier i Norge som Demokratene. Demokratene har siden oppstarten vært et mer konsortium enn et demokratisk parti. I 2011 gikk regnskapsansvarlig  Olaf Roalkvam ut i Fædrelandsvennen om hva han hadde oppdaget i Demokratene, nemlig at ledelse brukte partiets bankkontoer som sin private lekekasse. Dette medførte at Demokratene ble anmeldt for underslag av Partilovnemnda.

 

I en tråd hos Kristiansandsnyhetene på deres Facebook side oppsummerer Nils Nilsen hva dette egentlig dreier seg om. Det handler ikke om politikk, men noe helt annet.

 Jeg har sett avtalen fysisk. Den ble undertegnet av GUJ og Makvan på Oslo Plaza, våren 2021, og innebar at GUJ ble partileder frem til Oktober samme år, og videre at han fikk partilederlønn på 600.000,- + evt utgifter til motorsykkelturneer landet rundt, hvorpå diett og km-godtgjørelse skulle dekkes til høyeste satser og som om det var en fin bil man kjørte rundt med.
Plaza-Avtalen opphørte etter valget, men ville eventuelt bli forlenget dersom GUJ innfridde sitt løfte om å passere 4% i valgresultat på landsbasis i september.

GUJ klarte som kjent ikke mer en snaue 1,2%, og nytt rabalder startet som en konsekvens av dette. Dette rabalderet fortsatte ut over 2022, fordi GUJ nektet å gå a som partileder slik den hemmelige avtalen var tydelig på.

I samme avtale lå det selvsagt i kortene at Makvan måtte gi fra seg all makt. For å sikre at det fantes en «sikkerhetsventil» for partiet dersom den svært opportunistiske partilederen var en bløff, så ble det nedfelt i samme kontrakt at Makvan skulle ansettes som generalsekretær til kr. 500.000,- pr. år, og at ansettelsen skulle vare i 4 år, med en samlet verdi til kr. 2.000.000,- som kom til utbetaling i sin helhet dersom avtalen opphørte før 2025.

Jeg tror Makvans intensjon med dette var god. Det var ikke fallskjermen han så for seg, men en sikring som kunne verne partiet mot eventuell glupskhet fra GUJ eller andre. Så kan man saktens stille spørsmålstegn om hvordvidt kr.500.000,- pr år for jobben, er særlig musikalsk?

Som kjent nektet GUJ senere å gi seg partileder etter det mislykkede valget. I stedet gjennomførte han et kupp og ville ekskludere alle som ikke ville oppfylle Plaza-kontrakten. Det innebar eksklusjon av blant annet Makvan, og utløste hans fallskjerm fordi han strittet i mot. Mediene dekket saken ganske godt, og Kent Andersen var blant de som forsvant ut døren uten fallskjerm.

Etter forhandlinger mellom de gjenværende arkitektene bak den hemmelige avtalen som ingen andre enn dem selv har kopi av, endte de opp som venner mot at Vidar fikk plass i sentralstyret. Makvan fikk 1 mill, og GUJ fikk deres velsignelse på at han kunne fortsette som partileder etter kuppet.

Ingen ting av dette hører selvsagt hjemme i demokratisk virksomhet. Det er ulovlig. Og folk som har jobbet dugnad i årevis gir opp. De som støtter GUJ videre er folk som tilhører en så marginal del av samfunnet at de aldri vil få noen politisk rolle i nasjonalforsamlingen. De er mindre enn en 1% motorsykkelklubb og oppfører seg deretter.

Kristiansands 3. største parti lider selvsagt også under dette kaoset som over hodet ikke kan forsvares eller bortforklares. Demokratene har et lederproblem både lokalt og nasjonalt.
Hva som skjer videre er det ingen som vet. Det kalles ikke inn til verken gruppemøter eller medlemsmøter lokalt eller i fylket. Styrene har trukket seg, og det arbeides med å få orden på dette, ved at det kun kalles inn Vidar Kleppe, Makvan og Geir Ugland Jacobsens klakører for å innsette dem i roller som kan ivareta de skinnprosessene som skal til for å berge deres posisjoner.
De som blir benyttet lokalt som nyttige idioter til dette udemokratiske arbeidet er Lene Jacobsen, Grete HansenHeidi PedersenWalther Johanssen , Tove Melin, Hans Olav Hansen og noen få andre, som heller ikke har sett plaza-avtalen eller kjenner historien ut over Vidar Kleppes falske versjon.