Nytt Demokratene lokallag i Hokksund

Ingen sak for liten – ingen sak for stor er Vidar Kleppes politiske motto.  Det ser vi når det gjelder lokallaget i Hokksund.  Her er en lite knippe av saker fra lokallagets Instagram konto.

Hva som gjør at David ikke får feste på Hokksund Cafè og bar er uvisst men uten tvil en viktig sak å gripe tak i. Bildet tatt med Donaldbrus med litt godt i og en liten sigar fra dengangen han fikk feste i på Hokksund Cafè og bar.

*

Vi vet ikke hva årsaken kan være hvis det ikke er OK å være hvit i Hokksund.  Hokksund ligger fremdeles i Norge?

Med maskingeværbelte og caps fra sørstatene bør vi alle være i trygge hender, ja spesielt i Hokksund, hvor den lokale milits står sterkt med Demokratene i spissen. Gjør Hokksund Great Again er mottoet blant de stridsføre hos Demokratene.

Det er åpenbart amerikanske tilstander i Hokksund meldes det med en Prince og en Samuel Adams fra lokallaget i Hokksund. Dette vil de gripe tak i umiddelbart etter maktovertagelsen som vil foregå etter renhårige midler. David håper på en stor seier slik at han kan feste igjen på Hokksund Cafè og bar.


Klimahysteriet er å føle i Hokksund meldes det fra lokallaget.  Vi får håpe at det klarer å kaste skrot på Paris-avtalen. Det kjempes nå en iherdig kamp mot El-biler og for gamle Chevy som går på super.