Kuppstyret registrert

Man kan på kuppmakerenes hjemmeside lese følgende:

«Det nye styret til Demokratene i Norge, som ble valgt på landsmøtet 18.februar, er nå godkjent av de norske offentlige registrerings- og kontrollmyndighetene. Det betyr at den nye ledelsen som nå står oppført i Brreg og i Partiregisteret er partiets lovlige valgte ledelse. Dette betyr at all uroen som ble skapt av et fåtall medlemmer nå er over og hører til fortiden. Demokratene i Norge sliter derfor ikke lengre med interne problemer.»

Flertallsfraksjonen i partiet stiller seg fullstendig avvisende til dette da det ikke er avgjort av myndighetene. Tvert i mot tyder alt på at dette Landsmøtet vil bli erklært ugyldig som det av 18.06.2016

Sentralstyret av 16-17 april 2016