Tiår med organisatorisk kaos

POLITIANMELDELSER – INTRIGER – REGISSØR: VIDAR KLEPPE

Partiet ble i 2016 anmeldt for grov økonomisk kriminalitet. Kort tid etter ble partiet utsatt for kupp med ledelse fra Vidar Kleppe, bedre kjent som edderkoppen i FrP. Vidar Kleppe sine medløpere er en perser/kurder/araber med navnet Makvan Kasheikal, som er aktiv i det sosialistiske islam partiet PDKI. Den tredje er intrigemakeren er Kristian Kahrs som initierte kuppet. Han identifiserer seg ikke som nordmann men som serber.

Striden i partiet er ikke over. Tvert i mot slites partiet i stykker av kuppmakerne som har tatt inn de groveste fra norsk høyreekstremt miljø. Det politiske alternativet som den moderate fløyen stod for var ikke spiselig for Kleppe og hans medløpere. Derfor tyter ekstremismen ut som seigt og brunt slim fra klikken rundt Vidar Kleppe. Dette var en av årsakene til at vi ble kuppet.

Vi de moderate som ble valgt til partiets ledelse, og «avsatt» av kuppmakerne, gir oss ikke. Tvert i mot fortsetter vi kampen ved å innklage vedtak for høyere organer. Ett eksempel er avslaget Fylkeslagstyret i Vestfold fikk fra Riksvalgstyret. Vestfold Fylkeslag nektet å levere inn underskrevne valglister, og oppløste seg selv rett etter fristen for innlevering.

Vidar Kleppe og hans arabiske sjef Makvan Kasheikal ble orientert om Vestfold fylkeslag sin beslutning. De valgte 2 personer som ikke var valgt av medlemmene i fylket til å levere inn lister, og listen ble registrert for valg i fylket. Etter valgloven kan ikke andre levere valglister når fylkeslaget er oppløst eller fristen oversittes. Det hitsettes fra Riksvalgstyret:

«Så lenge Valglovens § 6-3 ( 1 ) stiller krav til at det skal være minst to medlemmer av fylkesstyret som skal underskrive på listeforslagene og når dette kravet ikke er oppfylt, så kan ikke valgstyret i Vestfold godkjenne det innleverte listeforslaget. Dette bryter i så fall Valglovens § 6-3 første ledd.»

Riksvalgstyret har opprettholdt Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal sine lister og bevisst valgt å bryte loven. Dette vil vi forfølge videre. Prosessen er i gang.

Riksvalgstyret er også klar over den uro som er i partiet det hitsettes fra Riksvalgstyret:

«Klagen må sees i sammenheng med den pågående striden i Demokratene i Norge.»

Vi vil be alle velgere som har lov og orden som overordnet prinsipp, å styre unna kuppmakerne og partiet de har kuppet, Demokratene i Norge. De fremstår som ulv i fåreklær. De roper ut i sosiale medier om demokrati og demokratiske virkemidler, men selv er de antidemokrater og skyr ingen midler for å bryte alt av demokratiske prinsipper. Kleppe, Kasheikal og Kahrs er av norsk forvaltning ansett som ugyldige styre ved sitt kupp av 18.06.2016. De har ikke mindre enn 3 vedtak som beviser dette.